Lingua   

Was gesagt werden muss

Günter Grass
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione finlandese di Juha Rämö
WHAT MUST BE SAIDSE MIKÄ ON SANOTTAVA
Why have I kept silent, held back so long,
on something openly practised in
war games, at the end of which those of us
who survive will at best be footnotes?
Miksi vaikenen, olen liian pitkään hiljaa siitä,
mikä on ilmeistä ja mitä on harjoiteltu sotapeleissä,
joiden lopuksi meille henkiin jääneille
on varattu pelkkä statistin osa?
It's the alleged right to a first strike
that could destroy an Iranian people
subjugated by a loudmouth
and gathered in organized rallies,
because an atom bomb may be being
developed within his arc of power.
Väitetty oikeus ensi-iskuun on se,
mikä saattaa koitua suunsoittajan alistaman
ja sokeassa kiihkossaan riemuitsevan
Iranin kansan tuhoksi,
koska on arveltu, että hänen vallassaan
on rakentaa atomipommi.
Yet why do I hesitate to name
that other land in which
for years – although kept secret –
a growing nuclear power has existed
beyond supervision or verification,
subject to no inspection of any kind?
Entä miksi kieltäydyn mainitsemasta
sen toisen maan nimeä,
jolla on jo vuosikausia - visusti salassa -
ollut käytössään kasvava ydinasearsenaali,
jota kukaan ei valvo, koska tarkastuksia
ei sallita?
This general silence on the facts,
before which my own silence has bowed,
seems to me a troubling, enforced lie,
leading to a likely punishment
the moment it's broken:
the verdict "Anti-semitism" falls easily.
Tästä asiantilasta vaikeneminen,
oma vaikenemiseni mukaan luettuna,
on minulle raskauttava ja pakonomainen valhe,
joka on saava rangaistuksensa heti,
kun rikkoo vaikenemisen muurin,
rangaistuksen, jonka nimi on usein antisemitismi.
But now that my own country,
brought in time after time
for questioning about its own crimes,
profound and beyond compare,
has delivered yet another submarine to Israel,
(in what is purely a business transaction,
though glibly declared an act of reparation)
whose speciality consists in its ability
to direct nuclear warheads toward
an area in which not a single atom bomb
has yet been proved to exist, its feared
existence proof enough, I'll say what must be said.
Mutta nyt, kun minun maastani,
jota on toistuvasti vaadittu tilille
omista rikoksistaan,
jotka ovat vertaansa vailla,
ollaan jälleen viemässä - kaupankäynnin nimissä
mutta korein sanankääntein hyvitykseksi naamioituna -
Israeliin sukellusvenettä,
joka kykenee ohjaamaan
kaiken tuhoavat taistelukärjet sinne,
mistä ei pelkoa lukuun ottamatta
ole saatu ainoatakaan todistetta
ydinpommin olemassaolosta,
sanon sen, mikä on sanottava.
But why have I kept silent till now?
Because I thought my own origins,
tarnished by a stain that can never be removed,
meant I could not expect Israel, a land
to which I am, and always will be, attached,
to accept this open declaration of the truth.
Mutta miksi sitten vaikenin tähän asti?
Koska luulin, että alkuperäni,
joka on täynnä lähtemättömiä häpeätahroja,
ei sallinut minun lausua totuutena tätä tosiasiaa
Israelista, maasta, jolle olen kiitollinen
nyt ja aina.
Why only now, grown old,
and with what ink remains, do I say:
Israel's atomic power endangers
an already fragile world peace?
Because what must be said
may be too late tomorrow;
and because – burdened enough as Germans –
we may be providing material for a crime
that is foreseeable, so that our complicity
will not be expunged by any
of the usual excuses.
Miksi vasta nyt sanon,
viimeisiä vanhuuden rivejä kirjoittaessani,
että ydinasevalta Israel vaarantaa
ennestäänkin hauraan maailmanrauhan?
Koska on sanottava se,
mikä jo huomenna voisi olla liian myöhäistä;
ja jotta me saksalaiset, jotka kannamme jo kyllin
menneisyyden haamuja, emme tulisi osallisiksi
rikoksesta, jonka uhka on ilmeinen ja jonka tapahduttua
mikään tavanomainen selitys ei riittäisi
pyyhkimään pois osasyyllisyyttämme.
And granted: I've broken my silence
because I'm sick of the West's hypocrisy;
and I hope too that many may be freed
from their silence, may demand
that those responsible for the open danger
we face renounce the use of force,
may insist that the governments of
both Iran and Israel allow an international authority
free and open inspection of
the nuclear potential and capability of both.
Myönnän, etten enää vaikene,
koska olen kyllästynyt länsimaiden
hurskaisiin selityksiin; toivoa sopii myös,
että moni muukin lakkaa vaikenemasta
paitsi kehottamalla ilmeisen vaaran aiheuttajaa
kieltäytymään väkivallasta
myös vaatimalla
molempien maiden hallituksilta
niin Israelin atomiaseiden
kuin Iranin ydinlaitostenkin saamista
rajoittamattomaan ja pysyvään
kansainväliseen valvontaan.
No other course offers help
to Israelis and Palestinians alike,
to all those living side by side in enmity
in this region occupied by illusions,
and ultimately, to all of us.
Tämä on ainoa keino auttaa paitsi israelilaisia
ja palestiinalaisia myös kaikkia muita,
jotka elävät rinta rinnan vihollisina
tuolla vainoharhojen riivaamalla alueella,
ja viime kädessä myös itseämme.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org