Language   

Il maggio di Belgrado

Les Anarchistes
Back to the song page with all the versions


Versione serba di Monia Verardi (trascrizione in alfabeto cirillico)
BEOGRADSKI MAJБЕОГРАДСКИ МАЈ
  
U mesecu Maju 1999.У месецу Мају 1999.
bili su svi stanovnici Beograda astronomiбили су сви становници Београда астрономи
gledali su u zrak, u zrak su gledaliгледали су у зрак, у зрак су гледали
dolazak aviona sa Zapada.долазак авиона са Запада.
Na zemlji se kamenje trsloНа земљи се камење трсло
trsalo se više nego starci, psi i decaтрсало се више него старци, пси и деца
grafitne bombe su rezaleграфитне бомбе су резале
elektricitet pa nisu bratstvoелектрицитет па нису братство
  
Kad raste opaznostКад расте опазност
poveća i što spasiповеђа и што спаси
  
napisao je to jedan pisacнаписао је то један писац
koji nije bio u Beograduкоји није био у Београду
u mesecu Maju 1999.у месецу Мају 1999.
Umro je već dugo hiljadu i polУмро је већ дуго хиљаду и пол
pa bio je sa mnom, unutar jednoga džepaпа био је са мном, унутар једнога џепа
I spasio sam seИ спасио сам се
s protivavionom pesnikaс противавионом песника
  
Kad raste opaznostКад расте опазност
poveća i što spasiповећа и што спаси
  
Pevaju pesnici zaboravПевају песници заборав
pevaju krv, pevaju lutanjeпевају крв, певају лутање
pevaju pesnici i nemaju pamćenjeпевају песници и немају памђење
beskrisnost i štetu historijeбескрисност и штету хисторије
  
Pevaju pesnici zaboravПевају песници заборав
pevaju krv, pevaju lutanjeпевају крв, певају лутање
pevaju pesnici i nemaju pamćenjeпевају песници и немају памћење
beskrisnost i štetu historijeбескрисност и штету хисторије


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org