Lingua   

La collina, o Dormono sulla collina

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleWzgórze - La traduzione polacca di The Hill (di "P.H.") ripresa...
LA COLLINA, O DORMONO SULLA COLLINA

Dove se n'è andato Elmer
che di febbre si lasciò morire
Dov'è Herman bruciato in miniera.
Dove sono Bert e Tom
il primo ucciso in una rissa
e l'altro che uscì già morto di galera.
E cosa ne sarà di Charley
che cadde mentre lavorava
dal ponte volò e volò sulla strada.

Dormono, dormono sulla collina
dormono, dormono sulla collina.

Dove sono Ella e Kate
morte entrambe per errore
una di aborto, l'altra d'amore.
E Maggie uccisa in un bordello
dalle carezze di un animale
e Edith consumata da uno strano male.
E Lizzie che inseguì la vita
lontano, e dall'Inghilterra
fu riportata in questo palmo di terra.

Dormono, dormono sulla collina
dormono, dormono sulla collina.

Dove sono i generali
che si fregiarono nelle battaglie
con cimiteri di croci sul petto
dove i figli della guerra
partiti per un ideale
per una truffa, per un amore finito male
hanno rimandato a casa
le loro spoglie nelle barriere
legate strette perché sembrassero intere.

Dormono, dormono sulla collina
dormono, dormono sulla collina.

Dov'è Jones il suonatore
che fu sorpreso dai suoi novant'anni
e con la vita avrebbe ancora giocato.
Lui che offrì la faccia al vento
la gola al vino e mai un pensiero
non al denaro, non all'amore né al cielo.
Lui sì sembra di sentirlo
cianciare ancora delle porcate
mangiate in strada nelle ore sbagliate
sembra di sentirlo ancora
dire al mercante di liquore
"Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?"
LA COLLINA, O DORMONO SULLA COLLINA

Gdzie Elmer, Herman, Bert, Tom, gdzie Charley,
Gdzie bezwolny, silnoręki, gdzie dowcipniś, pijak, zabijaka?
Wszyscy, wszyscy śpią na tym wzgórzu.

Jednego zabrała gorączka,
Jeden zginął w kopalni,
Jednego w bójce zatłukli,
Jeden umarł w więzieniu,
Jeden spadł z mostu, harując na dzieci i żonę --
Wszyscy, wszyscy śpią, śpią, śpią na wzgórzu.

Gdzie Ella, Kate, Mag, Lizzie, gdzie Edith,
Gdzie czułostkowa, prostoduszna, gdzie krzykliwa, napuszona, szczęśliwa?
Wszystkie, wszystkie śpią na wzgórzu.

Jedna odeszła podczas haniebnego porodu,
Jedna z odrzuconej miłości,
Jedną brutale zabili w burdelu,
Jednej zraniono dumę, odtrącając pragnienia jej serca,
Jedną po życiu w odległym Londynie i Paryżu
Ella, Kate i Mag złożyły w niewielkiej przestrzeni--
Wszystkie, wszystkie śpią, śpią na tym wzgórzu.

Gdzie wuj Izaak, gdzie ciotka Emily,
I stary Towny Kincaid, i Sevigne Houghton,
I Major Walker, który rozmawiał z czcigodnym rewolucjonistą?
Wszyscy, wszyscy śpią na wzgórzu.

To oni złożyli tu synów poległych w czasie wojny,
I córki, które zostały zmiażdżone przez życie,
I ich dzieci osierocone, płaczące
Wszyscy, wszyscy śpią, śpią, śpią na wzgórzu.

Gdzie Stary Skrzypek Jones,
Który bawił się życiem przez całe dziewięćdziesiąt lat,
Brał marznący deszcz na gołą klatę,
Pił, hulał, nie myślał o żonie i dzieciach,
Ani złocie, ni miłości, ani niebie?

Obacz! Gadał tylko o smażonych rybach minionego czasu,
O wyścigach konnych w przeszłości w Clary's Grove,
O tym, co Abe Lincoln powiedział
Pewnego razu w Springfield.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org