Language   

Ekaitza

Joseba Tapia
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione spagnola da musikazblai.com
EKAITZAATTAQUE
  
Uztaillaren emeretziaDiecinueve de julio
egun beltz ta pozoitsuadía negro envenenado,
ezagutzen zan bazatorrelacon la tempestad
ekaitzakin erasua;venía el ataque;
berialaxe nabarmendu zanpronto brilló
tximista gaixtoan suael rayo malvado,
odol gorrituz gainbera azi zande sangre derramada
ujoldero Bidasuabajaba crecido el Bidasoa.
amaika amaren seme galdu da,Cuántas madres lloran,
ai, seme gizagaixua!¡Ay, pobre hijo mío!
  
Atzera eginda galdua zegonNuestro pueblo se hallaba
gure erri doatsuaperdido en el atraso,
beragatikan burua goracuando alzando la cabeza
eman genduen pausua;dimos un paso adelante:
egazki zarrak bonba goitikandel cielo escupieron bombas,
nonaitik kañonazuaen los bosques tronaba el cañón,
ekaitzak kazkabarra bezalalas balas llegaban
bazatorren balazuacomo granizo en la tormenta.
amaika amak gaur esaten du:Cuántas madres lloran,
ai, seme gizagaixua!¡Ay, pobre hijo mío!
  
Ez izan arren guk EspañiyanAunque no era fácil
bizitza ain erosuanuestra vida en España,
askatasuna maite degunaklos que amamos la libertad
gerez izan odoltsua;no nos amedrentamos,
aberatsaren meriyoz datortodo este desastre es
emengo naste osuapor culpa de los ricos:
oinpean beti iruki nayakquieren al pobre y al obrero
langille edo beartsuasiempre bajo sus botas.
amaika amak negarrez diyo:Cuántas madres lloran,
ai, seme gizagaixua!¡Ay, pobre hijo mío!
  
Gurdi burnizko gudako egiñakBlindados carros de guerra,
diaurrun itxuratsuadiabólicos inventos,
aurreratzen zan nola sartzen danllegan hasta nosotros
ardi tartean otsuacomo lobo entre las ovejas,
pinpi ta panpa garbitzen zuana cañonazos barren
gure inguru osuatoda nuestra tierra.
zerekin gogor egiñik guk ezAunque coraje no falta,
naiz izan biyotz jasuano tenemos con qué responder.
amaika amari gogotzen zaio:Cuántas madres recuerdan,
ai, seme gizagaixua!¡Ay, pobre hijo mío!
  
Iretsi nairik nola enarakNos quieren engullir
iretsitzen dun eltxuacomo la golondrina traga un mosquito:
berrogeita bost egun onelaasí pasamos cuarenta y cinco días,
ura bizitza pisua¡que vida más dura!
Irungo erri zoragarriaQuerido pueblo de Irun,
leyal eta mamitsualeal y honrado como pocos,
beartsuaren laguntzalliadefensor del pobre,
zuzena eta zintzuapueblo bueno y justo.
amaika amari aztuko etzaio:Cuántas madres recuerdan
ai, seme gizagaixua!¡Ay, pobre hijo mío!
  
Falangistakin reketetarrak,Falangistas y requetés
zer gizarte indartsua¡qué gentes tan valientes…
beren laguntza zeukatelakocuando les ayudan los traidores
militar gaizto faltsua!y falsos militares!
Alkarrengana bildu diradeDe la mano se han unido
bekaizkor ta xitaltsuala maldad y la envidia.
aurrera guazen alkarturikanAdelante contra ellos,
anai prestu bulartsua,honrados y valientes hermanos.
Ama Euskadik lagunduko du:Madre Euskadi es nuestra ayuda:
aurrera seme gaixua!¡Adelante, pobre hijo mío


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org