Lingua   

El me gatt

Ivan Della Mea
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione in dialetto galliatese.
EL ME GATTMÈ GATA
  
A l'han trovàa distes in mezz a i ortiIna truvàru mortu int'un giardîn
i oeucc a eren ross e un poo sversàai ügi jèva rôsi e rivultà
me piasaria savè chi l'è quel ostiaquäntu vurìa savè chi l'è cul òs-ciu
che al me gatt la panscia al g'ha sbusàa.che 'me gata ' pänscia l'a büsgà
  
L'era insci bell, insci simpatichL'eva insê bèlu, insê piaşôşu
negher e bianch, propri on beléemès nègru, mès biäncu, dabòn 'n bijou
se ciapi quel che l'ha copàase ciàpa cul ca l'a cupamru
mi a pesciàa ghe s'ceppi 'l dedrée.a fòrza 'lciai i sciapi 'l cü
  
I amis m'han dit «L'è stada la NinettaN'amişu zîjmi “L'a staj la Manghina
quella cont la gambetta sifolinacula ca l'a la gänba ruinà
l'emm vista in mezz a i orti ier matinau vêustra 'nt i giardîn ajê matina
che la lumava 'l gatt cont on cortel».la ca vardèva ' gata co un curtê
  
L'è malmostosa, de bruta cera,L'i malmustôsa, 'na spirindìu
e l'ha g'ha on nas svisser e grossco 'n naşu lungu tôtu schiscià
vedella in gir fa propi pénaa vêurra in giru fa quasi pèna
e tucc i fioeu ghe dann adoss.tôt' i matài dègni adòs
  
Incoeu a l'hoo spetada in via SavonaIncü ' spiciàra ' pôşu sûi Taràgiu
dopo mezzdì, quand lee la torna a càdòp da mişdê quän lê l'a turnà ' cà
ghe sont rivàa adrée a la barbonaalôra u 'ndaj a drê, a 'sa panagia
e su la gamba giusta giò legnàa.e sêu so gänba bùna u picà
  
Hoo sentù on crach de ossa rottU sintêu un crac, d'òsji scincà
l'è 'ndada in terra come on fagottl'a 'ndà giò partèra tôt masciuà
lee la vosava «oi mamma mia»taca ' vüşè “o gènci ojaj”
me sont stremì, sont scapàa viaca la strimîjmi e i so scapà
  
Stasera voo a dormì al riformatóriStasìra vaga drümì ai Barabêti
in quel di Filangieri al numer duua möja l'è la stänza nêumru dü
m'han dàa del teddy-boy, del brutt demoni'na zîjmi brêuta tèpa, o baldrascön
mi sont convint istess d'avegh reson.ma u cunvinciêumi istösu d'avè rasòn
  
Se g'hoo de divv, o brava gentSa c'u da zîjvi, o brava gènci
de la Ninetta me frega niéntmê di Manghina frèmmi ben nôta
l'è la giustissia che me fa tortl'è la gieustêzia ca fami lòrma
Ninetta è viva, ma el gatt l'è mort,Manghina l'i viva, ' gata l'i mòrta
  
l'è la giustissia che me fa tortl'è la gieustêzia ca fami lòrma
Ninetta è viva, ma el gatt l'è mort.Manghina l'i viva, ' gata l'i mòrta


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org