Language   

Ballad om en amerikansk officer

Imperiet
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Riccardo Venturi 8 maggio 2006
BALLAD OM EN AMERIKANSK OFFICERBALLATA SU UN UFFICIALE AMERICANO
  
Med ena handen på hjärtatCon una mano sul cuore
och den andra på bibeln svor han en ede l’altra sulla Bibbia fece un giuramento:
sanningen och ingenting annatla verità, nient’altro che la verità.
Jag ska berätta för er allt vad Jag vetVi racconterò tutto quel che so.
och vigselringen blänkte i kapp medE la fede nuziale faceva a gara di splendore
medaljerna som hängde på hans bröstcon le medaglie che aveva appese al petto;
han svarade lugnt och sakligtrispose con calma ed obbietti
men i hans röst fanns inget liv bara dödma nella sua voce non c’era vita, solo morte.
  
Jag lydde bara order och mitt landHo solo obbedito agli ordini e alla mia patria
Jag lydde bara order och mitt landHo solo obbedito agli ordini e alla mia patria
  
dom sakerna han sa i det rummetLe cose che diceva in quell’aula
var som ett eko från Nürnberg domstol -45erano come un’eco dal tribunale di Norimberga, nel ‘45
det kändes som om tiden stått stillera come se il tempo si fosse fermato
det kändes som om ingenting hade häntera come se niente fosse accaduto
men hos hemmafruarna i dom vita städernama le massaie delle città bianche
där TV:n stod på och maten var klardove la TV era accesa e il desinare era pronto
och där byggjobbarna drack Budweiser i barene dove gli operai edili bevevano Budweiser al bar
tyckte man nog det var en jävel till karlpensavano ancora che fosse proprio un tipo in gamba
  
Han lydde bara order och sitt landHa solo obbedito agli ordini e alla sua patria
Han lydde bara order och sitt landHa solo obbedito agli ordini e alla sua patria
  
han kom ut på palatsets trapporUscì sulla scalinata del palazzo
med ett leende endast en seger kan locka framcon un sorriso che solo una vittoria può schiudere
nästa gång du ser honom stå därla prossima volta che lo vedrai stare lì
blir det som senator eller president för sitt landsarà come senatore o presidente del suo paese
nu gjorde han en stram honnör med slaktarhandenora, impettito, fa il saluto militare con la sua mano da macellaio
den som nyss vilat på den heliga skriftquella che ha appena posato sulle sacre scritture
med den andra handen som vilat på hjärtatcon l’altra, che aveva posato sul cuore
hade han tvingat dom fattiga att ta giftaveva gassato della povera gente
  
han lydde bara order och sitt landHa solo obbedito agli ordini e alla sua patria
han lydde bara order och sitt landHa solo obbedito agli ordini e alla sua patria.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org