Language   

Todesfuge

Diamanda Galás
Back to the song page with all the versions


ESPERANTO
ՄԱՀՎԱՆ ՖՈՒԳԱ

Սև կաթ վաղորդայնի մենք խմում ենք այն երեկոյան
մենք խմում ենք կեսօրին և առավոտյան խմում ենք գիշերը
խմում ենք և խմում
մենք օդերում գերեզման ենք փորում այնտեղ ազատ կարելի է պառկել
Տանը մի մարդ է ապրում նա խաղում է օձերի հետ նա գրում է
երբ մթնում է նա գրում է Գերմանիա քո ոսկյա մազերը Մարգարետ
նա գրում է այսպես և ելնում է տան դեմ և աստղերն են շողում նա սուլելով կանչում է իր գամփռներին
նա սուլելով դուրս է կանչում իր հրեաներին ստիպում է հողում մի գերեզման փորել
նա մեզ հրամայում է իսկ հիմա մի պարեղանակ փչեք

Սև կաթ վաղորդայնի մենք խմում ենք քեզ գիշերը
մենք խմում ենք քեզ առավոտյան և կեսօրին մենք խմում ենք քեզ երեկոյան
խմում ենք ու խմում
Տանը մի մարդ է ապրում նա խաղում է օձերի հետ նա գրում է
երբ մթնում է նա գրում է Գերմանիա քո ոսկյա մազերը Մարգարետ
Քո մոխրե մազերը Սուլամիթ մենք օդերում գերեզման ենք փորում այնտեղ ազատ կարելի է պառկել

Նա գոչում է ավելի խոր խրեք բահերը հողի մեջ դուք այդտեղ և դուք այնտեղ երգեք և նվագեք
նա քաշում է ատրճանակը գոտու տակից ճոճում է այն նրա աչքերը կապույտ են
բահերը խոր խրեք դուք այդտեղ և դուք այդտեղ շարունակեք պարեղանակ փչել

Սև կաթ վաղորդայնի մենք խմում ենք քեզ գիշերը
մենք խմում ենք քեզ կեսօրին և առավոտյան մենք խմում ենք քեզ երեկոյան
խմում ենք ու խմում
Տանը մի մարդ է ապրում քո ոսկյա մազերը Մարգարետ
քո մոխրե մազերը Սուլամիթ նա խաղում է օձերի հետ

Նա գոչում է ավելի քաղցր նվագեք մահը գերմանացի վարպետ է
Նա գոչում է ավելի մռայլ ջութակները հնչեցրեք ապա ծխի պես բարձրացեք օդ
այնտեղ դուք ձեզ մի գերեզման կգտնեք ամպերի մեջ այնտեղ ազատ կարելի է պառկել

Սև կաթ վաղորդայնի մենք խմում ենք քեզ գիշերը
մենք խմում ենք քեզ կեսօրին մահը գերմանացի վարպետ է
մենք խմում ենք քեզ երեկոյան և առավոտյան խմում ենք ու խմում
մահը գերմանացի վարպետ է նրա աչքերը կապույտ են
նա դիպչում է քեզ արճիճե գնդակով նա քեզ ինչ դիպուկ է դիպչում
տանը մի մարդ է ապրում քո ոսկյա մազերը Մարգարետ
նա մեզ վրա է բաց թողնում իր գամփռներին նա մեզ մի գերեզման է նվիրում օդում
նա խաղում է օձերի հետ և երազում մահը գերմանացի վարպետ է
քո ոսկյա մազերը Մարգարետ
քո մոխրե մազերը Սուլամիթ
MORTOFUGO

Nigra lakto de la fruo, ni trinkas ĝin vespere,
ni trinkas ĝin tagmeze kaj matene, ni trinkas ĝin nokte,
ni trinkas kaj trinkas,
ni ŝovelas tombon, jen enaere oni ne kuŝas malvaste.
Viro loĝas en la domo, kiu ludas kun la serpentoj, kiu skribas,
kiu skribas, kiam malhelas, al Germanio: via ora harar' Margarete.

Li skribas ĝin kaj paŝas antaŭ la domon, brilegas la steloj.
Li alfajfas siajn virhundojn,
li elfajfas siajn judojn, li komandas ŝoveli tombon en la ter',
li ordonas nin: ekludu nun al la danco.

Nigra lakto de la fruo, ni trinkas vin nokte,
ni trinkas vin matene kaj tagmeze, ni trinkas vin vespere,
ni trinkas kaj trinkas.
Viro loĝas en la domo, kiu ludas kun la serpentoj, kiu skribas,
kiu skribas, kiam malhelas, al Germanio: via ora harar' Margarete.

Via cindra harar', Sulamith, ni ŝovelas tombon en la aero,
jen oni ne kuŝas malvaste.

Li vokas: vi fosu pli profunden en la teron, kaj vi aliaj kantu kaj ludu.
Li kaptas la pistolon post la zono, li svingas ĝin, liaj okuloj estas bluaj.
Vi fosu pli profunden per la ŝpatoj, kaj vi aliaj, plu ludu al la danco.

Nigra lakto de la fruo, ni trinkas vin nokte,
ni trinkas vin tagmeze kaj matene, ni trinkas vin vespere,
ni trinkas kaj trinkas.
Viro loĝas en la domo, via ora harar' Magarete,
via cindra harar', Sulamith, li ludas kun la serpentoj.

Li vokas: ludu pli dolĉe la morton, la morto estas majstro el Germanio.
Li vokas: pli base violonu, tiam vi grimpos kiel fumo en la aeron,
tiam vi havos tombon en la nuboj, jen oni ne kuŝas malvaste.

Nigra lakto de la fruo, ni trinkas vin nokte,
ni trinkas vin tagmeze, la morto estas majstro el Germanio.
Ni trinkas vin vespere kaj matene, ni trinkas kaj trinkas.
La morto estas majstro el Germanio, liaj okuloj estas bluaj.
Li trafas vin per plumba kuglo, li trafas vin precize.
Viro loĝas en la domo, via ora harar' Margarete.
Li ĉasas siajn virhundojn al ni, li donacas al ni tombon en la aero.
Li ludas kun la serpentoj kaj revas, ke la morto estas majstro el Germanio,

via ora harar' Margarete,
via cindra harar' Sulamith.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org