Language   

Todesfuge

Diamanda Galás
Back to the song page with all the versions


SERBO / SERBIAN / SERVE / SERBIA [1]
ФУҐА СМЕРТІ [1]

Чорне молоко світання ми п’ємо його нáдвечір
ми п’ємо і опівдні і вранці ми п’ємо і вночі
ми п’ємо і п’ємо
ми риєм могилу в повітрі тут не тісно лежать
Чоловік живе в домі він грається з гаддям він пише
він пише коли в Німеччині смеркне злото кіс твоїх Марґарито
він пише й крокує повз дім і яскріють зірки він свище скликаючи псів
він свище євреям своїм щоб копали могилу в землі
він велить нам до танцю заграть

Чорне молоко світання ми п’ємо тебе уночі
ми п’ємо тебе вранці й опівдні ми п’ємо тебе нáдвечір
ми п’ємо і п’ємо
Чоловік живе в домі він грається з гаддям він пише
він пише коли в Німеччині смеркне злото кіс твоїх Марґарито
попіл кіс твоїх Суламіт ми риєм могилу в повітрі тут не тісно лежать

Він горлає ці рийте глибше ті до танцю продовжуйте грать
він хапається до кобури він махає залізом його очі блакитні
ці глибше встромляйте лопати ті до танцю продовжуйте грать

Чорне молоко світання ми п’ємо тебе уночі
ми опівдні п’ємо і уранці ми п’ємо тебе нáдвечір
ми п’ємо і п’ємо
чоловік живе в домі злото кіс твоїх Марґарито
попіл кіс твоїх Суламіт він грається з гаддям
він горлає грайте смерті солодше смерть із Німеччини майстер
він горлає скрипок торкайтесь темніше у повітря вам димом піти
могила вам буде у хмарах там не тісно лежать

Чорне молоко світання ми п’ємо тебе уночі
ми опівдні п’ємо смерть із Німеччини майстер
ми п’ємо тебе нáдвечір вранці ми п’ємо і п’ємо
смерть із Німеччини майстер його очі блакитні
він у тебе свинцевою кулею влучить він влучить точно
чоловік живе в домі злото кіс твоїх Марґарито
псів своїх він спускає на нас він дарує могилу в повітрі
він грається з гаддям він марить смерть із Німеччини майстер

злото кіс твоїх Марґарито
попіл кіс твоїх Суламіт

FUGA SMRTI

Crno mleko preranosti mi ga pijemo s večeri
pijemo ga u podne i jutrom pijemo noću
pijemo pijemo
kopamo grob u vazduhu gde neće nam biti tesno
U kući živi čovek sa gujama se igra
pod suton u Nemačku piše tvoja kosa od zlata Margreto
on piše pred kuću izlazi svetlucaju zvezde
on zviždi dovabljuje kerove izvabljuje svoje Jevreje
naređuje da se u zemlji iskopa grob
zapoveda za igru da sviramo

Crno mleko preranosti mi te pijemo noću
mi te pijemo jutrom u podne pijemo s večeri
pijemo pijemo
U kući živi čovek sa gujama se igra
pod suton u Nemačku piše tvoja kosa od zlata Margreto
Tvoja kosa od pepela Sulamko
kopamo grob u vazduhu gde neće nam biti tesno

On viče kopajte dublje u zemlju a vi drugi
pevajte svirajte za pojasom gvožđa se maša
i vitla njime oči su njegove plave
dublje ašovom a vi za igru svirajte

Crno mleko preranosti mi te pijemo noću
mi te pijemo u podne jutrom pijemo s večeri
pijemo pijemo
u kući živi čovek tvoja kosa od zlata Margreto
tvoja kosa od pepela Sulamko on se sa gujama igra

Viče smrt svirajte slađe smrt je majstor iz Nemačke
viče prevlačite tamnije gudalom po violini
pa ćete kao dim u vazduh se vinuti tada
u oblaku biće vam grob i neće vam biti tesno

Crno mleko preranosti mi te pijemo noću
pijemo te u podne smrt je majstor iz Nemačke
pijemo te s večeri jutrom pijemo pijemo
smrt je majstor iz Nemačke njegove oči su plave
olovnim zrnom te pogađa tačno te pogađa
u kući živi čovek tvoja kosa od zlata Margreto
pujda kerove na nas grob nam u vazduhu poklanja
igra se s gujama sanjari smrt je majstor iz Nemačke

Tvoja kosa od zlata Margreto
Tvoja kosa od pepela Sulamko
[1] FUGA SMERTI

Čorne moloko svitannja my p'jemo jogo nadvečir
my p'jemo i opivdni vranci my p'jemo i vnoči
my p'jemo i p'jemo
my ryjem mohylu v povitri tut ne tisno ležat'
čolovik žyve v domi vin graet'sja z haddjam vin pyše
vin pyše j krokuje povz dim i jaskijut' zloto kis tvojix Margaryto
vin pyše jevrejam svojim šćob kolaly mohylu v zemli
vin velyt' nam do tancju zahrat'

Čorne moloko svitannja my p'jemo tebe unoči
my p'jemo tebe vranci j opivdni my p'jemo tebe nadvečir
my p'jemo i p'jemo
čolovik žyve v domi vin graet'sja z haddjam vin pyše
vin pyše koly v Nimeččyni smerkne zloto kis tvojix Margaryto
popil kis tvojix Sulamit my ryjem mohylu v povitri tut ne tisno ležat'

Vin horlahe ci ryjte hlybše ti do tancju prodovžujte hrat'
vin xapajet'sja do kobury vin maxaje zalizom jogo oči blakytni
ci hlibše vstromljajte lopaty ti do tancju prodovžujte hrat'

Čorne moloko svitannja my p'jemo tebe unoči
my p'jemo tebe vranci j opivdni my p'jemo tebe nadvečir
my p'jemo i p'jemo
čolovik žyve v domi zloto kis tvojix Margaryto
popil kis tvojix Sulamit vin hrajet'sja z haddjam
vin horlaje hrajte smerti solodše smert' iz Nimeččyny majster
vin horlaje skrypok torkajteś temniše u povitrja vam dymom pity
mohyla vam bude u xmarax tam ne tisno ležat'

Čorne moloko svitannja my p'jemo tebe unoči
my opivdni p'jemo smert' iz Nimeččyny majster
my p'jemo tebe nadvečir vranci my p'jemo i p'jemo
smert' iz Nimeččyny majster jogo oči blakytni
vin u tebe svyncevoju kuleju vlučyt' vin vlučyt' točno
čolovik žyve v domi zloto kis tvojix Margaryto
psiv svojix vin spuskaje na nas vin daruje mohylu v povitri
vin hrajet'sja z haddjam vin maryt' smert' in Nimeččyny majster

zloto kis tvojix Margaryto
popil kis tvojix SulamitBack to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org