Language   

Davide Van De Sfroos: Yanez

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione: Aldo Bottini
DAVIDE VAN DE SFROOS: YANEZ

Sale scende la marea e riporta la sua rudeera
Un sedèl e una sciavata e una tuletta de Red Bull
Sandokan cun't el mohito e'l bigliett cun soe l'invito
Sandokan che ha imparato a pilotare le infradito…

E la geent che la rüva al maar taant per di' che l'è staada che,
Cul getton de la sala giochi el cavàll el moev un zicch el cüü
Uduu de fritüüra de pèss e de pizza de purtà via
Kamammuri l'è de sessant'ann che sta in soel dondolo de la pension…

YANEZ DE GOMERA se regordet cume l'era?
Adess biciclett e vuvuzela e g'ha el Suzuki anche Tremal Naik
YANEZ DE GOMERA se regordet de James Brook
El giüga ai caart giò al Bagno Riviera e i hann dii che l'è sempre ciucch

Stuzzichini, moscardini e una bibita de quatru culuur
Abbronzati, tatuati i henn pirati vegnüü de Varees
La pantera, gonna nera, canottiera, cameriera
Moev el cüü anca senza i gettoni ma l'è che dumà per cambiàtt el büceer
Sandokan in soe la spiaggia cui müdand della Billabong
G'ha l'artrite e g'ha el riporto, partiss per Mompracem cul pedalò
E i Dayaki cun scià la Gazzetta g'hann mea teem per tajatt el coo
I lassen la spada suta l'umbrelon e fan piu danni con l'iPhone

YANEZ DE GOMERA l'eet vedüda l'oltra siira?
Pussee che la Perla de Labuan, Marianna adess la me paar un sass…
YANEZ DE GOMERA cünta soe ammo' cume l'era
Ho vedüü che s'è rifada i tètt, l'ha mea pudüü rifass el coer…

La sirena l'è incazzada che po' mea giügà al balòn
Pulenta e cuba libre per i granchi in prucession
Cumincia l'eppi auar, la tigre di Malesia
Finiss all'usteria cul riis in biaanch e la magnesia
Ustionati, pirati senza prutezion,
barracudas cun soe i rai ban che giüghen a ping pong
Sandokan che'l vusa deent in pizzeria… el vusa e canta Romagna Mia…

YANEZ DE GOMERA se regordet cume l'era?
Adess biciclett e vuvuzela e g'ha el Suzuki anche Tremal Naik…
YANEZ DE GOMERA se regordet del colonnello Fitzgerald?
L'ho vedüü in soe la curriera che'l nava a Rimini a vedè i Delfini…
DAVIDE VAN DE SFROOS: YANEZ


A munta e a cara a maréa e a rende a so' rümenta:
in bidunetu e ina savata e ina tuleta de "Red Bull".
Sandokan cu-u "Mojito" e u bjetu cun l'invitu,
Sandokan ch'u l'ha imparau a pilutà e "infradito"…

E gente ch'i vèn a-a marina tantu pe' dì ch'i ghe sun stae,
cu-u getun du Casinò, u cavalu u nina in po' u cü,
udù de fritüra de pesciu e de pissa da purtà via.
Kammmuri u l'è sciüsciant'agni ch'u l'è sce-a bambala da pensciun…

YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi cum'a l'éira?
Avù bricichete e "vuvuzela" e u l'ha a "Suzuki" fina Tremal Naik…
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi James Brook:
u giöga a-e carte ai bagni Riviera e i dìixe ch'u l'è sempre ciucu.

Bucuneti, muscardin e in beveirùn de catru curùi
péle scüra e disegnà, i sun i pirati de Vareese.
A pantera, faude negre e majéta, cameréira
a locia u cü fina sensa getùi, ma noma pe' scangià de gotu.

Sandokan sce l'arenéla cu-e müande da "Billabong"
u l'ha l'artrite e u riportu, u parte pe' Mompracen cu-u pedalò
e i Dayaki cu-a Gazeta i nu gh'han tempu a tajà e teste,
i lascia a spà suta u parasù e i fan ciü dani cun l'"I Phone".

YANEZ DE GOMERA, ti l'hai vista, l'autra seira?
Ciütostu che a Perla de Labuan Mariana avù a me pa' ina pria…
YANEZ DE GOMERA conta ancù cum'a l'éira,
a ho vistu ch'a s'ha refau i tetin, a nu l'ha pusciüu refasse u cö…

A sirena a l'è arragià ch'a nu po giügà a-u balun,
pulenta e "Cuba libre" pe' i brancüi in prescisciun.
U cumensa l'"happy hour" a tigre da Malesia,
a va a finì a l'ustaria cu-u riisu in giancu e a magnesia.
Brüxai, pirati sensa prutessiun
baracuda cu-i "Ray-Ban" ch'i giöga a ping pong.
Sandokan ch'u laira in pisseria… U cria e u canta "Romagna Mia"...

YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi cum'a l'éira?
Avù bricichete e "vuvuzela" e u l'ha a "Suzuki" fina Tremal Naik…
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi u culunélu Fitzgerald?
A l'ho vistu in sce-a curriera ch'u andaixeva a Rimini a vié i derfin…Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org