Lingua   

Il ballo di Aureliano

Modena City Ramblers
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione in esperanto di ZugNachPankow
IL BALLO DI AURELIANOLA KANTO DE AURELIANO
  
Esta noche por la calle suena mi tamborEsta noche por la calle suena mi tambor!
  
Puoi chiamarmi partigiano, bandito oppure illusoNomu min partizano, bandito aŭ iluzito
Soldato di una guerra persa prima del suo inizioSoldato pri milito antaŭkomence perdita
Sono la tua coscienza sporca, sono un vecchio contadinoMi estas via malpura konscienco, mi estas maljuna kamparano
Sono l'indio, il mendicante, sono l'ortica nel tuo giardinoMi estas la indio, la almozanto, la urtiko en via ĝardeno
I miei compagni sono già morti o marciscono in prigioneLa miaj kamaradoj jam moris aŭ konsumiĝas en prizono
Eppure sono ancora qui a gridare al mondosed mi nun rezistas, kriantaj al la mondo
"Viva la rivoluzione!""Vivu revolucio!"
  
Gli anni passano, i miti invecchiano, i muri son crollatiLa jaroj pasas, la mitoj maljuniĝas, la muroj ruiniĝis
Le bandiere di una volta sono appese negli stadiLa pasintaj flagoj pendas en la stadionoj
I giapponesi e i gringos arrivano a fare affariLa japanoj kaj usonanoj alvenas negocfarontaj
E il paese ormai è venduto alle multinazionaliJa fine, la lando estas vendita al la plurnaciaj konzernoj
Con quei dollari i generali organizzano la repressioneKun tiu dolaroj, la generaloj organizas la subpremo
Eppure siamo ancora qui a gridare al mondoSed ni nun rezistas, kriantaj al la mondo
"Viva la rivoluzione!""Vivu revolucio!"
  
Esta noche por la calle suena mi tamborEsta noche por la calle suena mi tambor!
  
Con una taglia sulla testa tra i villaggi sono andatoMi iris tra urboj kun elaĉeto sur mia kapo
Molte case si sono aperte, molte volte si è ricordatoMultaj domoj malfermiĝis, ofte oni memoris
Della leggenda da Paddy Garcia, di chi non smette di sognareLa legendo de Paddy Garcia, de kiu ne ĉesas la sonĝon
Nell'utopia della rivolta e non è stanco di lottareEn la utopio pri la ribelo, kaj luktas senlaca
Per chi si unito c'è la vittoria o il plotone d'esecuzionePor kiu kuniĝis, la venko aŭ la ekzekuta roto
Eppure siamo ancora qui a gridare al mondoSed ni nun rezistas, kriantaj al la mondo
"Viva la rivoluzione!""Vivu revolucio!"
  
Esta noche por la calle suena mi tamborEsta noche por la calle suena mi tambor!
  
Ora puoi chiamarmi Aureliano, Don Chisciotte o Pancho VillaNun voku min Aureliano, Don Chisciotte aŭ Pancho Villa
Ma sono un fuoco ancora acceso, sono l'urlo della guerigliaSed mi estas eĉbrulanta fajro, mi estas la krio de la gerilo
Non combatto i mulini a vento e il nemico è sul mio sentieroMi ne kontraŭbatalas ventomuelilojn, la malamiko estas sur mia vojo
Stasera offro un ballo davanti al mondo interoKaj ĉi-vespere mi donas dancon fronte la tuta mondo
Le campane danno il segnale, tutt'intorno c'è confusioneLa sonoriloj signalas, ĉirkaŭe estas konfuzo
Adesso posso urlare al mondo "Per sempre cheNun mi povas krii al la mondo poreterne
Viva la rivoluzione!""Vivu revolucio!"
  
Esta noche por la calle suena mi tamborEsta noche por la calle suena mi tambor!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org