Lingua   

Do prostego człowieka

Julian Tuwim
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione inglese di Marcel Weyland
DO PROSTEGO CZŁOWIEKATO THE SIMPLE MAN
  
Gdy znów do murów klajstrem świeżymWhen every wall is hid by many
przylepiać zaczną obwieszczenia,new posters freshly pasted up,
gdy "do ludności", "do żołnierzy"when ‘to the people’, ‘to the Army’,
na alarm czarny druk uderzyin black print stare appeals alarming,
i byle drab, byle szczeniakand any dolt, and any pup
w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,will take for gospel each old lie
że trzeba iść i z armat walić,that one should go and shoot off guns
mordować, grabić, truć i palić;and murder, poison, rob, at once;
gdy zaczną na tysięczną modłęstart drumming into all our noggins
ojczyznę szarpać deklinacjąthe ‘Fatherland’; the mob incite,
i łudzić kolorowym godłem,bamboozle with bright-coloured slogans,
i judzić "historyczną racją"egg on with ‘Our historic right’,
o piędzi, chwale i rubieży,‘every inch’, ‘glory’, ‘sacred borders’,
o ojcach, dziadach i sztandarach,with ‘our forebears’, ‘pay the price’,
o bohaterach i ofiarach;with ‘heroes’, ‘flag’ and ‘sacrifice’;
gdy wyjdzie biskup, pastor, rabinwhen bishop, pastor, rabbi come
pobłogosławić twój karabin,to say a blessing on each gun,
bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,for God has told them, that His will
że za ojczyznę - bić się trzeba;is that for Country – you should kill;
kiedy rozścierwi się, rozchamiwhen gutter tabloid screams and rages
wrzask liter z pierwszym stron dzienników,in letters huge on its front pages,
a stado dziki bab kwiatamiand herds of females lose their voice
obrzucać zacznie "żołnierzyków". -throwing bouquets at ‘our brave boys’,
  
- O, przyjacielu nieuczony,– O, my untutored simple friend,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!mate from this land, or other land!
wiedz, że na trwogę biją dzwonyKnow that the bells for these alarums
króle z panami brzuchatemi:kings strike, with girls with ample charms,
wiedz, że to buda, granda zwykła,Know it’s all hogwash, lies perverted,
gdy ci wołają "Broń na ramię!",And when these call out: ‘Shoulder arms!’
że im gdzieś nafta z ziemi sikłaThat somewhere from the ground oil spurted,
i obrodziła dolarami;With dollars soiling the bright colours;
że coś im w bankach nie sztymuje,That in their banks there’s something rotten,
że gdzieś zwęszyli kasy pełneThey smelled some moneybags, it looks,
lub upatrzyły tłuste szujeOr cooked some scheme, the oily crooks,
cło jakieś grubsze na bawełnę.For higher import tax for cotton.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!Drum on the pavement with your gun!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!Ours the blood, the oil is theirs!
I od stolicy do stolicyAnd through each capital and town
Zawołaj broniąc swej krwawicy:Scream out, to guard your cash blood-won:
"Bujać - to my, panowie szlachta!"‘Tell us another, noble sirs!’.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org