Lingua   

Do prostego człowieka

Julian Tuwim
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Paolo Statuti dal suo blog "Un'anima e tre...
DO PROSTEGO CZŁOWIEKAA UN UOMO SEMPLICE
  
Gdy znów do murów klajstrem świeżymQuando di nuovo sopra i muri
przylepiać zaczną obwieszczenia,Incolleranno i proclami,
gdy "do ludności", "do żołnierzy"Quando “al popolo”, “ai soldati”
na alarm czarny druk uderzyLa stampa l’allarme sonerà
i byle drab, byle szczeniakEd ogni stupido e ignaro
w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,Alla vecchia “canzone” crederà,
że trzeba iść i z armat walić,Che bisogna andare e sparare,
mordować, grabić, truć i palić;Uccidere e saccheggiare;
gdy zaczną na tysięczną modłęQuando la patria in mille maniere
ojczyznę szarpać deklinacjąCominceranno a declinare
i łudzić kolorowym godłem,Usando emblemi colorati,
i judzić "historyczną racją"Parlando di “storiche ragioni”,
o piędzi, chwale i rubieży,Di terra, di gloria e di frontiere,
o ojcach, dziadach i sztandarach,Di padri, avi e bandiere,
o bohaterach i ofiarach;Di eroi e di sacrifici;
gdy wyjdzie biskup, pastor, rabinQuando vescovi, pastori e rabbini
pobłogosławić twój karabin,Verranno a benedirti il fucile,
bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,Perché Dio stesso ha sussurrato,
że za ojczyznę - bić się trzeba;Che per la patria – bisogna lottare;
kiedy rozścierwi się, rozchamiQuando urleranno le lettere
wrzask liter z pierwszym stron dzienników,Sulle prime pagine dei giornali,
a stado dziki bab kwiatamiE donne focose in due ali
obrzucać zacznie "żołnierzyków". -Lanceranno fiori “ai soldatini”.
  
- O, przyjacielu nieuczony,– Oh, amico semplice e ignorante,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!Compagno di questi e altri confini!
wiedz, że na trwogę biją dzwonySappi che suonano l’allarme
króle z panami brzuchatemi:I re con i padroni panciuti;
wiedz, że to buda, granda zwykła,Sappi che sono fandonie – tutte –
gdy ci wołają "Broń na ramię!",Quando ti gridano: “Arma in spalla!”
że im gdzieś nafta z ziemi sikłaPer loro il petrolio è sgorgato
i obrodziła dolarami;E molti dollari ha fruttato;
że coś im w bankach nie sztymuje,Nelle loro banche qualcosa non va,
że gdzieś zwęszyli kasy pełneE altrove han fiutato casse colme
lub upatrzyły tłuste szujeO grassi furfanti han visto già
cło jakieś grubsze na bawełnę.Un dazio più alto sul cotone.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!Scaglia il fucile sull’asfalto!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!Tuo è il sangue e loro è il petrolio!
I od stolicy do stolicyE da un paese a un altro
Zawołaj broniąc swej krwawicy:Grida difendendo il tuo sudore:
"Bujać - to my, panowie szlachta!"“Io sono onesto e questo è un imbroglio!”


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org