Language   

The Green Fields Of France (No Man's Land)

Eric Bogle
Back to the song page with all the versions


GALLESE / WELSH
ILS VERDS CHOMPS DA FRANTSCHA
(La Terra da Nagin)

Co che stas, schuldà simpel William McBride?
Ta dà fastidi sche ma ses in pau tranter las fossas
e pauss in pau en il chaud sulegl da stad?
Hai marschà tut il di e sun stanchel mort.
Da tes saiss vesi ch'avevas mo deschnov onns
cur ch'has suandà ils erois crudads en 1916.
Bain, sper ch'es mort spert e senza suffrir,
ubain è stad'ina mort plauna e starmentusa?

Battevan ils tamburs plaun plaunet?
Sunavan bass las cornamusas?
Ta tiravan cun ils buis entant che murivas?
Chantavan ils corns "The Last Post" en chor?
Sunavan las cornamusas "The Flowers o'the Forest"?

Has laschà ina spusa ud in'amia a ta spetgar
ed en in cor fidaivel ta tegnan per semper?
E schebain che tia mort saja stada en 1916
per quel cor fidaivel has deschnov onns per semper?
Ubain n'es betg ch'in ester senza gnanc in num
per semper serrà en ina platta da vaider
en ina veglia foto stgarpada e plaina tacs
che melnescha en in rom da tgirom brin?

Battevan ils tamburs plaun plaunet?
Sunavan bass las cornamusas?
Ta tiravan cun ils buis entant che murivas?
Chantavan ils corns "The Last Post" en chor?
Sunavan las cornamusas "The Flowers o'the Forest"?

Ussa splendura 'l sulegl sur quests verds chomps da Frantscha,
In vent chaud suffla plaunet e sautan ils papavers cotschens.
Ils spurs da las transcheas èn sparids sut l'arader,
Ussa n'èn pli gas ni fil spinà ni buis.
Ma igl è adina la terra da nagin en quest santeri,
Las cruschs alvas senza fin stattan là ad attestar
la tschorva indifferenza umana per il proxim,
per in'entira generaziun mazzada e scannada.

Battevan ils tamburs plaun plaunet?
Sunavan bass las cornamusas?
Ta tiravan cun ils buis entant che murivas?
Chantavan ils corns "The Last Post" en chor?
Sunavan las cornamusas "The Flowers o'the Forest"?

E ma dumond ussa, schuldà Willie McBride,
San tuts quels che giaschan qua pertge èn morts?
Els has cartids davaira cur che t'han ditg pertge?
Has cartì davaira che quella fiss la davosa guerra?
E la suffrientscha, la dolur, la gloria e la vargugna,
mazzar e murir, tut è stà per nagut.
Pertge che, Willie McBride, tut è success da nov,
e da nov, e da nov, e da nov, e da nov.

Battevan ils tamburs plaun plaunet?
Sunavan bass las cornamusas?
Ta tiravan cun ils buis entant che murivas?
Chantavan ils corns "The Last Post" en chor?
Sunavan las cornamusas "The Flowers o'the Forest"?
GWAED AR EU DWYLO

O Tomos John Williams, mi welaf dy fedd
Ar gaeau glas Ffrainc sydd heddiw mewn hedd
Rwyt heddiw mor unig, mor bell o Fron Goch
A'r pabi yn unig sy'n cofio gwaed coch.
Mi welaf nad oeddyt ddim ond deunaw oed
Wrth ddisgyn i'r Somme - dyna hanes erioed,
Wrth ymladd dros wledydd a thros eu rhyddhau
Mi gefaist yn ddeunaw i'r ddaear dy gau.

Ond ni che'st d'alw'n arwr, na dy gyfri'n wlatgarwr,
Ac ni chwifiwyd y faner ar hanner y mast,
Ac ni wnaed uwch dy waed unrhyw wylo
Gan y rhai oedd â gwaed ar eu dwylo.
A phwy oeddan nhw ddwedodd wrthyt ysgwn
Mai swanc oedd i lanc ysgwyddo y gwn?
A phwy oeddan nhw efo'u hiwnifform "swell"
A'th ddriliodd a'th fartsiodd, a'th fwrdrodd mewn sbel.

Ni welaist drwy hyn tan rhy hwyr yn y dydd
Ni che'st ti mo'r cyfle i dyfu'n ddyn rhydd
Ond drwy'r mwg a thrwy'r medals wrth ddisgyn i'r llawr
Mi welaist nad nhw fyddai'n wylo yn awr.

Roedd eraill mewn cell yn dy annwyl Fron Goch
Yn llwydaidd eu gwedd yn cael bwyd cibau'r moch
Ond fflam eu gwrthryfel a gadwant ynghyn
A Werddon a gododd drwy safiad di-gryn.
Mi gawsant gaethiwed am geisio rhyddhau
Eu gwlad hwy o'r dwylo a'th yrrodd i'th wae
A mam yn Fron Goch oedd a'i chalon yn drom
Wrth glywed fod llencyn yn llwch yn y Somme.

Mae'r dynion yn Llundain a'u seddau Whitehall
Yn gyrru i ryfel rhai byth na ddon `nôl;
O slymiau tre Glasgow neu Cymru cefngwlad
Mae hogiau dinewid yn cyrchu i'r gâd.
I farw neu ynteu i ladd eu cyd ddyn
Yn enw rhyw rhyddid nas gwyddo ei hun;
Rwyt ti, Tomos Williams, dros ddim yn y byd
Yn disgyn yn `sglyfaeth i'r fffosydd o hyd.

Ni welaist drwy hyn tan rhy hwyr yn y dydd
Ni che'st ti mo'r cyfle i dyfu'n ddyn rhydd
Ond drwy'r mwg a thrwy'r medals wrth ddisgyn i'r llawr
Mi welaist nad nhw fyddai'n wylo yn awr.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org