Language   

Hälsning från Nicaragua

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
HÄLSNING FRÅN NICARAGUATERVEINEN NICARAGUASTA
  
Kära vänner kolleger,Hyvät ystävät ammattitoverit,
jag sänder er hälsningar ifrån ett folklähetän teille terveisiä kansalta
på andra sidan Atlanten,toiselta puolen Atlanttia,
emellan två kontinenter.kahden maanosan välistä.
  
Ett folk som äntligen rest sej ur askanKansalta, joka viimein on noussut tuhkasta
av hundratals år av förnedring.satojen vuosien nöyryytyksen jälkeen.
Ett folk som bär på ett hopp och en drömKansalta, joka toivoo ja unelmoi,
om att själva få skapa sin framtid.että se saa itse rakentaa tulevaisuutensa.
Jag hälsar er från Nicaragua,Lähetän teille terveisiä Nicaraguasta,
jag hälsar er från Nicaragua.lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.
  
Kära vänner poeter som diktarHyvät ystävät runoilijat, jotka runoilette
om välfärdssamhällets problem,hyvinvointiyhteiskunnan ongelmista,
om överflödet som plåga,yltäkylläisyyden tuskasta,
om leden och tillvarons tomhet.suunnasta ja olemassaolon tyhjyydestä.
  
Här ser jag skalder som sträcker ut handenTäällä minä näen runoilijoita, jotka ojentavat kätensä
i hopp om ett ark och en penna,toivoen saavansa palan paperia ja kynän,
som skriver dikter till livet på murarjotka kirjoittavat runoja elämästä muureihin,
där kulhålen ännu är varma.joiden luodinreiät ovat vielä lämpimiä.
Dikter om kärlek och glädje,Runoja rakkaudesta ja ilosta
och en framtid för Nicaragua.ja Nicaraguan tulevaisuudesta.
  
Kära vänner skribenter,Hyvät ystävät kynäilijät,
som ropar på frihet och demokrati,jotka pauhaatte vapaudesta ja demokratiasta,
jag hälsar er ifrån Wall Street,lähetän teille terveisiä Wall Streetiltä,
där krigen ger pengar på börsen.missä sodat tuovat pörssikeinottelijoille rahaa.
  
Jag hälsar er ifrån Brooklyn där frihetenLähetän teille terveisiä Brooklynistä, missä vapaus
är att få dö i en rännsten.on sitä, että saa kuolla katuojaan.
Jag hälsar er från Miami, där demokratiLähetän teille terveisiä Miamista, missä demokratia
är att alla bär våpen.on sitä, että kaikki kantavat asetta.
Jag hälsar er från Nicaragua,Lähetän teille terveisiä Nicaraguasta,
jag hälsar er från Nicaragua.lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.
  
Internationalister, jag ser att ni finnsKansainvälisyysaatteen kannattajat, näen, että teitä on
och jag ser det ni gör.ja näen, mitä te teette.
Jag ser hur mycket ni offrar,Näen, kuinka paljon te uhraatte,
jag ser det ansvar ni känner.näen vastuun, jota te kannatte.
  
Jag ser att ni ser på världen som enNäen, että te näette maailman yhtenä,
och att allt det som sker hänger samman.ja että mikään, mikä tapahtuu, ei ole irrallista.
Jag ser er som mina systrar och bröder,Näen teidät sisarinani ja veljinäni,
jag ser er som luften jag andas.näen teidät ilmana, jota hengitän.
Ni är det framtida ljuset,Te olette tulevaisuuden valo,
ni är dom enda vi har.te olette kaikki, mitä meillä on.
Och ni är det framtida livet,Ja te olette tulevaisuuden elämä,
och ni är historiens barn.ja te olette historian lapset.
Så jag hälsar från Nicaragua,Terveisiä siis Nicaraguasta,
jag hälsar er från Nicaragua.lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org