Language   

Elegi för Salvador Allende

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish version / Versione inglese / Engelsk översättning / V...
ELEGI FÖR SALVADOR ALLENDEELEGY FOR SALVADOR ALLENDE
Vindarna slutade blåsa.
Fåglarna slutade sjunga.
Tiden stod plötsligt stilla;
Det var som om allting höll andan.
The winds stopped blowing.
The birds stopped singing.
Suddenly the time stood still;
It was like everything held their breath.
Salvador Allende vargtimmen slår.
Men en dag skall skyarna skingras
och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.
Salvador Allende,
the hour before dawn comes.
But one day the sky will dissolve
and the bells of freedom will ring,
and Chile will heal its wounds.
Himlarna mörknar och mullrar.
Blixtarna skär genom rymden.
Regnet piskar mot jorden.
Männskorna kurar i stormen.
The sky darkens and thunder is heard.
The lightening cuts through the space.
The rain whips against the earth.
People huddle in the storm.
Salvador Allende vargtimmen slår.
Men en dag skall skyarna skingras
och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.
Salvador Allende,
the hour before dawn comes.
But one day the sky will dissolve
and the bells of freedom will ring,
and Chile will heal its wounds.
Så kommer den iskalla natten
med hunger och bultande hjärtan;
Med tungor som viskar i mörkret
om skräcken som bindar oss samman.
So the ice cold night comes
with hunger and the beating hearts;
With tongues that whisper in the darkness
and the fear that binds us together.
Salvador Allende vargtimmen slår.
Men en dag skall skyarna skingras
och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.
Salvador Allende,
the hour before dawn comes.
But one day the sky will dissolve
and the bells of freedom will ring
and Chile will heal its wounds.
Kanoner, gevär och soldater
kan bara ta våra kroppar,
men frihetsdrömmen inom oss
kan inga hotelser stoppa.
Cannons, rifles and soldiers
can only take our bodies,
but the dream of freedom within us
can not be stopped by any intimidation.
Salvador Allende vargtimmen slår.
Men en dag skall skyarna skingras
och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.
Salvador Allende,
the hour before dawn comes.
But one day the sky will dissolve
and the bells of freedom will ring,
and Chile will heal its wounds.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org