Language   

Björn Afzelius: Måne över Corsica

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation by Ceil Herman
BJÖRN AFZELIUS: MÅNE ÖVER CORSICAMOON OVER CORSICA
Mitt i havet, där vattnet skiftar mellan azur och turkos,
där står en klippö som bär en skönhet som om den vore ett paradis.
Men partisanerna håller möten när månen lyser på Corsica.
In the middle of the sea where the water changes
between blue and turquoise,
stands a cliff which has a beauty
as if it was paradise.
But the partisans hold meetings
when the moon shines over Corsica.
Ner' vid hamnen i Bonifacio, i Ajaccio och Porto-Vecchio
där ligger fartyg för miljonärer ifrån Livorno och från Marseille.
Så partisanerna håller möten när Månen lyser på Corsica.
Down at the harbor in Bonifacio
in Ajaccio and Porto-Vecchio
ships for millionares are located there
from Livorno and from Marseille.
So the Partisans hold the meeting
when the moon shines over Corsica.
Från hotellen och restaurangerna i Bastia och St-Florent
flyter miljonerna över havet till några krämare i Paris.
Så partisanerna håller möten när Månen lyser på Corsica.
From the hotels and the restaurants
in Bastia and Saint-Florent millionaires
sail over the sea
to some peddlers in Paris.
So the partisans hold meetings
when the moon shines over Corsica.
I Montagnan och ner' på slätten drömmer ungdomen om en syssla.
Men hantverksfolket blir importerad ifrån Bologna ocg från Toulouse.
Så partisanerna håller möten när Månen lyser på Corsica.
In Montagnana and down on the plains
young people dream of a job.
But the crafts people are imported
from Bologna and from Toulouse.
So the partisans hold meetings
when the moon shines on Corsica.
Ner' vid stranden vid Palombaggia bygger franskmännen små palats.
Men upp' i bergen blåser Mistralen igenom böndernas glesa skjul.
Så partisanerna håller möten när Månen lyser på Corsica.
Down on the beach near Palombaggia
the Frenchmen build small palaces.
but up in the mountain the Mistral blows
through the farmers' sparce shed.
So the partisans hold meetings
when the moon shines on Corsica.
Månen bleknar och natten viker, hav och himmel står i brand.
Då stiger sången från högsta berget, den gamla sången som alla kan.
Om partisaner som börjar vandra när solen lyser på Corsica.
The moon pales and the night folds,
the sea and the sky are on fire.
Then the song from the highest mountain,'
the old song that everyone knows.
About partisans who begin to wander
when the sun shines on Corsica.
Al primo sorgere
dell' alba Corsa
il partigiano
scende in azion.
At the first
rise of dawn
the partisan
descends into action


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org