Language   

A Hard Rain's A-Gonna Fall

Bob Dylan
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione svedese di Roland von Malmborg
A HARD RAIN'S A-GONNA FALL

Oh, where have you been, my blue-eyed son?
Oh, where have you been, my darling young one?
I've stumbled on the side of twelve misty mountains,
I've walked and I've crawled on six crooked highways,
I've stepped in the middle of seven sad forests,
I've been out in front of a dozen dead oceans,
I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard,
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, what did you see, my blue-eyed son?
Oh, what did you see, my darling young one?
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds with nobody on it,
I saw a black branch with blood that kept drippin',
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin',
I saw a white ladder all covered with water,
I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken,
I saw guns and sharp swords in the hands of young children,
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall.

And what did you hear, my blue-eyed son?
And what did you hear, my darling young one?
I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin',
Heard the roar of a wave that could drown the whole world,
Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin',
Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin',
Heard one person starve, I heard many people laughin',
Heard the song of a poet who died in the gutter,
Heard the sound of a clown who cried in the alley,
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, who did you meet, my blue-eyed son?
Who did you meet, my darling young one?
I met a young child beside a dead pony,
I met a white man who walked a black dog,
I met a young woman whose body was burning,
I met a young girl, she gave me a rainbow,
I met one man who was wounded in love,
I met another man who was wounded with hatred,
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard,
It's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, what'll you do now, my blue-eyed son?
Oh, what'll you do now, my darling young one?
I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin',
I'll walk to the depths of the deepest black forest,
Where the people are many and their hands are all empty,
Where the pellets of poison are flooding their waters,
Where the home in the valley meets the damp dirty prison,
Where the executioner's face is always well hidden,
Where hunger is ugly, where souls are forgotten,
Where black is the color, where none is the number,
And I'll tell it and think it and speak it and breathe it,
And reflect it from the mountain so all souls can see it,
Then I'll stand on the ocean until I start sinkin',
But I'll know my song well before I start singin',
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard,
It's a hard rain's a-gonna fall.
VAR HAR DU VARIT MIN BLÅÖGDE SON

Var har du varit min blåögde son?
Var har du varit, var kommer du ifrån?
Jag har trevat utefter tolv dimmiga bergskrön.
Jag har snubblat och snavat i sju mörka skogar.
Över tio raviner av vapen och ben.
Genom blommiga dalar – där vandrade inga.
På tretton vägar av guld – dom var kalla.
Utefter sju stränder till döda oceaner.
Och tusentals mil in i gapande gravfält.

Det blir en svår, svår, svår, svår.
Det blir en svår flod, den som komma skall.

Var har du sett min blåögde son?
Var har du sett, där du kommer ifrån?
Jag såg ett skri som var stelnat av fasa.
Såg folk runt en tårta – dom prata om inget.
Såg barn som letade mat ibland sopor.
Såg en vit planka flyta med avtryck av händer.
Såg en far som dödade barn till en annan,
han trodde att han försvara sina egna.
Såg en som sålde sitt barnbarn för en njutning för stunden.

Det blir en svår, svår, svår, svår.
Det blir en svår flod, den som komma skall.

Vad har du hört min blåögde son?
Vad har du hört, där du kommer ifrån?
Ett tordönsmuller som dundra ut en varning.
Ett dån från en våg som kan dränka en värld.
Hörde gråten från den som tvangs vända vid gränser
och föräldralösa barn som aldrig fick chansen.
Hörde tjutet av vargar kring ett barn som var nyfött.
Hört en som ropade sanning tills pannan blev blodig.

Det blir en svår, svår, svår, svår.
Det blir en svår flod, den som komma skall.

Vem har du mött min blåögde son?
Vem har du mött, där du kommer ifrån?
Jag mötte en flicka, hon gav mig en blomma.
Jag mötte en människa som vare sårad av hat.
Jag mötte en man som var sårad i kärlek.
Jag har mött två bröder med magarna tomma,
mött den tredje brodern – han hade inget hjärta.
Mött barn kring sin katt som grannarna dödat.
Möt blinda som dansade ut mot en avgrund
Mött dem som tänkte i pengar, men inte med hjärtat.
Mött leende mänskor med blod under skorna.
Jag mötte en kvinna vars kropp stod i lågor.

Det blir en svår, svår, svår, svår.
Det blir en svår flod, den som komma skall.

Vad ska du göra nu min blåögde son?
Vad ska du göra nu, där du kommer ifrån?
Jag skall rusa ut tillbaka, innan regnen börjar falla.
Jag skall vandra till djupet av den mörkaste skogen.
Där mina syskon är många, men händerna tomma.
Där droppar av gift har blandats med vattnet.
Där hungern är skriande, själarna glömda.
Där mördarna aldrig utpekas offentligt.
Där färgen är mörk och siffran oändlig.
Där hemmen står byggda mot fängelsemurar.
Och jag ska säga och ropa ut och tänka och andas det.
Och jag skall stå på strande tills jag sjunker.
Och jag kan min sång väl, långt innan jag börjat.

Det blir en svår, svår, svår, svår.
Det blir en svår flod, den som komma skall.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org