Lingua   

Se questo è un uomo

Karadell
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione in lingua ebraica della prima parte del testo, da...
ĈU ĈI TIU ESTAS VIRO

Parolita

Vi kiuj sekure vivas
en viaj tepidaj hejmoj,
vi kiuj, je l’ vespera reveno, trovas
la varman nutraĵon kaj amikajn vizaĝojn:
konsideru ĉu ĉi tiu estas viro
kiu laboras en la koto
kiu ne konas pacon
kiu batalas por duona panbulo
kiu mortas pro “jes” aŭ “ne”.
Konsideru ĉu ĉi tiu estas virino
sen hararo kaj sen propra nomo
eĉ sen plua memorkapablo.
Malplenaj la okuloj kaj malvarma la ventro
samkiel rano dumvintre.
Meditu pri la fakto, ke ĉi tio vere okazis:
ĉi tiujn vortojn al vi mi ordonas,
ilin gravuru en via koro
kiam vi restas hejme aŭ promenas survoje,
kiam vi kuŝiĝas aŭ ellitiĝas;
ilin ripetu al viaj gefiloj.
Aŭ via domo neniiĝu,
malsano vin malhelpu en la movoj
viaj naskitoj tordu for de vi sian vizaĝon.

(Primo Levi)

kantata (valsa tempo):

La Trupo dum nokto
nin trovis partizanoj
sen mono kaj sen armiloj
kaj sensperteco en la manoj.

Armeo el arjoj
kun ilia uniformo malhela
kaj fusilo en la manoj
ne konis la timon.

Enfermitaj en vagono
en vojaĝo en la fundon
ni aliĝis al la timo
kaj forgesis la revenon.

Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.

Sen vestoj kaj sen ŝuoj
ili senigis nin je niaj haroj
ili senigis nin je niaj nomoj
ili donis al ni nur piedfrapojn kaj kraĉojn

Mi lernis obei,
ne strebi forfuĝi,
por eliri restas nur la vento
kiu nin karesas per sia ploro.

Ĉiun tagon rekomenci
eliri kaj laboradi
malsaniĝi kaj resaniĝi
aŭ morti

Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.

Kaj marŝi kun la frosto
je la ritmo fanfara
ostoj lacaj en la nebulo
frostigitaj kaj ŝancelaj

Briko post briko
ni konstruis la Bunan
betonita per la malamo
la doloro kaj la timo.

Malbenita ankaŭ la vintro
kiu nin ekstermis tagon post tago,
kiu forpelis niajn amikojn
la esperon de la reveno.

Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.

La miraklo iam matene
la frosto kiu malaperis
radio de suno
donis ĝojon al mia vivo.

Kaj malproksime voĉoj amikaj
parolis pri savo
kaj proksime la kanonoj
pafadis la venĝon

La soldatoj kiuj forkuris
nin mortigis aŭ nin ignoris
kun la silento de tiu kiu preĝas
komenciĝis la "militpaŭzo".

Parolita:

Ni sonĝis en la noktoj sovaĝaj
sonĝojn densajn kaj perfortajn
sonĝitaj kun animo kaj korpo:
reveni; manĝi; rakonti.
Ĝis kiam sonis mallonga mallaŭta
la ordono de la tagiĝo:
Wstawać.
Kaj disŝiriĝis en brusto la koro.

Nun ni retrovis la hejmon,
nia ventro satiĝis,
ni finis rakonti.
Estas tempo. Baldaŭ ni aŭdos ankoraŭ
la fremdan ordonon:
Wstawać.
הזהו אדם?

אתם היושבים באין מחריד
במִשכנות מבטחים;
אתם המוצאים מאכל חם ופני ידיד
בשובכם הביתה עם דמדומים:
התבוננו וראו הזהו אדם
העובד בביצה הקרה;
הוא, שאינו יודע מנוחה ונלחם
למען פת-לחם זעירה.
שבעבור "כן" או "לא" לבן-מוות היה.
התבוננו וראו האם אִשה היא זאת.
בת בלי שֵם ובלא שיער;
שלא נותר בה עוד כוח לזכור,
שעיניה ריקות וצונן חיקה
כצפרדע ביום חורף וכפור.
הרהרו וזִכרו כי כל זאת אירע
והיו הדברים האלה:
אשר אנוכי מצווכם
לחקוק בלבבכם.
ושיננתם אותם לבניכם
בשבתכם בבית בלכתכם בדרך,
בשכבכם ובקומכם.
והיה כי תדוֹמוּ - יאבדו בתיכם
ויך בכם החולי מכף רגל עד קדקוד.
ויהפכו מכם פניהם יוצאי חלציכם, עוד.Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org