Lingua   

Se questo è un uomo

Karadell
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione in esperanto di Nicola Ruggiero.
SI ESTO ES UN HOMBREĈU ĈI TIU ESTAS VIRO
Hablado:Parolita
Vosotros que vivís seguros
en vuestras abrigadas casas,
vosotros que encontráis al volver por la noche
la comida caliente y los rostros amigos:
considerad si esto es un hombre
que trabaja en el fango,
que no conoce la paz,
que lucha por medio pan,
que muere por un sí o un no.
Considerad si esto es una mujer,
sin cabellos ni nombre,
ya sin fuerzas para recordar
vacíos los ojos y frío el vientre
como una rana en invierno.
Meditad que esto así ha sido,
os entrego estas palabras,
esculpidlas en vuestro corazón,
estando en casa, andando por las calles,
acostándoos, levantándoos,
repetidlas a vuestros hijos.
Oh, que se derrumbe vuestra casa,
la enfermedad os inhabilite,
vuestros hijos os nieguen su mirada.
Vi kiuj sekure vivas
en viaj tepidaj hejmoj,
vi kiuj, je l’ vespera reveno, trovas
la varman nutraĵon kaj amikajn vizaĝojn:
konsideru ĉu ĉi tiu estas viro
kiu laboras en la koto
kiu ne konas pacon
kiu batalas por duona panbulo
kiu mortas pro “jes” aŭ “ne”.
Konsideru ĉu ĉi tiu estas virino
sen hararo kaj sen propra nomo
eĉ sen plua memorkapablo.
Malplenaj la okuloj kaj malvarma la ventro
samkiel rano dumvintre.
Meditu pri la fakto, ke ĉi tio vere okazis:
ĉi tiujn vortojn al vi mi ordonas,
ilin gravuru en via koro
kiam vi restas hejme aŭ promenas survoje,
kiam vi kuŝiĝas aŭ ellitiĝas;
ilin ripetu al viaj gefiloj.
Aŭ via domo neniiĝu,
malsano vin malhelpu en la movoj
viaj naskitoj tordu for de vi sian vizaĝon.
(Primo Levi)(Primo Levi)
Cantado (a tiempo de vals):kantata (valsa tempo):
La Milicia una noche
nos sorprendió partisanos
sin dinero y sin armas
la inexperiencia entre las manos.
La Trupo dum nokto
nin trovis partizanoj
sen mono kaj sen armiloj
kaj sensperteco en la manoj.
Un ejército de arios
con su uniforme oscuro
y un fusil entre las manos
no conocía el miedo.
Armeo el arjoj
kun ilia uniformo malhela
kaj fusilo en la manoj
ne konis la timon.
Encerrados en un vagón
en un viaje hacia el abismo
esposamos el temor
olvidamos el retorno.
Enfermitaj en vagono
en vojaĝo en la fundon
ni aliĝis al la timo
kaj forgesis la revenon.
¿ Cuántos años ?
¿ Sano o enfermo ?
La respuesta nos salvaba.
La respuesta nos condenaba.
Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.
Sin ropas y sin zapatos
nos han quitado el cabello,
nos han quitado los nombres
nos han dado patadas y escupitajos.
Sen vestoj kaj sen ŝuoj
ili senigis nin je niaj haroj
ili senigis nin je niaj nomoj
ili donis al ni nur piedfrapojn kaj kraĉojn
He aprendido a obedecer
a no intentar escapar
para huir sólo está el viento
que nos acaricia con su llanto
Mi lernis obei,
ne strebi forfuĝi,
por eliri restas nur la vento
kiu nin karesas per sia ploro.
Cada día recomenzar
salir y trabajar
enfermar y sanar
o morir.
Ĉiun tagon rekomenci
eliri kaj laboradi
malsaniĝi kaj resaniĝi
aŭ morti
¿ Cuántos años ?
¿ Sano o enfermo ?
La respuesta nos salvaba.
La respuesta nos condenaba.
Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.
Y marchar con el frío
a ritmo de banda
huesos cansados en la niebla
helados y vacilantes.
Kaj marŝi kun la frosto
je la ritmo fanfara
ostoj lacaj en la nebulo
frostigitaj kaj ŝancelaj
Ladrillo sobre ladrillo
construimos la Buna
cimentado con el odio
el dolor y nuestro miedo.
Briko post briko
ni konstruis la Bunan
betonita per la malamo
la doloro kaj la timo.
Maldito sea el invierno
que nos diezma día a día
que se lleva a los amigos,
la esperanza del regreso.
Malbenita ankaŭ la vintro
kiu nin ekstermis tagon post tago,
kiu forpelis niajn amikojn
la esperon de la reveno.
¿ Cuántos años ?
¿ Sano o enfermo ?
La respuesta nos salvaba.
La respuesta nos condenaba.
Kiom aĝa?
Ĉu sana aŭ malsana?
La respondo nin savis.
La respondo nin kondamnis.
El milagro una mañana,
el frío desaparecía
un rayo de Sol
daba alegría a mi vida.
La miraklo iam matene
la frosto kiu malaperis
radio de suno
donis ĝojon al mia vivo.
Y lejos voces amigas
hablaban de salvación
y cercanos los cañones
que disparaban venganza.
Kaj malproksime voĉoj amikaj
parolis pri savo
kaj proksime la kanonoj
pafadis la venĝon
Los soldados que escapaban
nos mataban o ignoraban
con el silencio de quien reza
comenzó la "tregua"
La soldatoj kiuj forkuris
nin mortigis aŭ nin ignoris
kun la silento de tiu kiu preĝas
komenciĝis la "militpaŭzo".
Hablado:Parolita:
Soñábamos en las noches feroces
sueños densos y violentos
soñados en cuerpo y alma:
retornar, comer, contar.
Hasta que sonaba breve sumisa
la orden de la mañana:
Wstawać.
Y se quebraba en el pecho el corazón.
Ni sonĝis en la noktoj sovaĝaj
sonĝojn densajn kaj perfortajn
sonĝitaj kun animo kaj korpo:
reveni; manĝi; rakonti.
Ĝis kiam sonis mallonga mallaŭta
la ordono de la tagiĝo:
Wstawać.
Kaj disŝiriĝis en brusto la koro.
Ahora hemos recuperado la casa,
nuestro vientre está saciado.
Hemos acabado de contarlo.
Es la hora.
Pronto oiremos de nuevo
la orden extranjera:
Wstawać.
Nun ni retrovis la hejmon,
nia ventro satiĝis,
ni finis rakonti.
Estas tempo. Baldaŭ ni aŭdos ankoraŭ
la fremdan ordonon:
Wstawać.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org