Language   

Què volen aquesta gent?

Maria Del Mar Bonet
Back to the song page with all the versions


Versione spagnola interpretata da Elisa Serna
QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?¿ESTA GENTE QUÉ QUERRÁ?
  
De matinada han trucat,Llamaron de madrugada.
són al replà de l'escala;Toda la casa está en calma.
la mare quan surt a obrirLa madre les sale a abrir
porta la bata posada.arrebujada en la bata.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
«El seu fill, que no és aquí?»Preguntaron por el hijo.
«N'és adormit a la cambra.El hijo duerme en la cama
Què li volen al meu fill?»y al oír las fuertes voces
El fill mig es desvetllava.de golpe se despertaba.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
La mare ben poc en sap,Lleva días sin hablar,
de totes les esperancespor las noches se inquietaba
del seu fill estudiant,esperando con temor
que ben compromès n'estava.que una mañana llamaran.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
Dies fa que parla pocLa madre nunca ha sabido
i cada nit s'agitava.por lo que el hijo luchaba
Li venia un tremolory que en la Universidad
tement un truc a trenc d'alba.su compromiso afirmaba.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
Encara no ben despertNo sabe cómo escapar,
ja sent viva la trucada,el miedo le torturaba,
i es llança pel finestral,después de abrirse la puerta
a l'asfalt d'una volada.él caerá por la ventana.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
Els que truquen resten muts,Hay momentos de tensión
menys un d'ells, potser el que mana,nadie dice una palabra,
que s'inclina pel finestral.la madre que entra después
Darrere xiscla la mare.grita y llora desgarrada.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?
  
De matinada han trucat,Llamaron de madrugada.
la llei una hora assenyala.La ley una hora señala.
Ara l'estudiant és mort,Muerto el estudiante está.
és mort d'un truc a trenc d'alba.Fue un golpe al filo del alba.
  
«Què volen aquesta gent¿Esta gente qué querrá
que truquen de matinada?»que llaman de madrugada?


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org