Lingua   

L'estaca

Lluís Llach
Pagina della canzone con tutte le versioni


SARDO CAMPIDANESE [Hampsicora]
SU PALU

A tziu Sesetu arregordu
ancora no fiat obrescendi,
sètzius in sa geca de sa domu
e is carrus ca fiant passendi.

Sesetu, ddu bis cussu palu
anca seus acapiaus?
Si no ddu sciusciaus naru
ca mai ainnantis andaus.

Si tiraus totus at a arrui,
a longu giai no podit durai
ma no abàrrat strantaxu
ca crocau ddu biu giai.

Si deu ddu tiru conca a innoi
e tui ddu tiras conca a tui
ca no abarrat strantaxu
e si podeus alliberai.

Sesetu perou giai de meda
is manus megu a mi scroxiai
e candu sa fortza si stèsiat
mi parrit ca est mannu e no fait.

Biu beni ca est totu pudriau
perou giai s'intendit ca est grai,
a bortas seu afatigau
ma tui sighi ancora a cantai.

Si tiraus totus at a arrui,
a longu giai no podit durai
ma no abarrat strantaxu
ca crocau ddu biu giai.

Si deu ddu tiru conca a innoi
e tui ddu tiras conca a tui
ca no abàrrat strantaxu e
si podeus alliberai.

Sesetu imoi no nc'est prus,
unu bentu malu si dd'at pigau,
aundi est no ddu scit nemus
e deu in sa geca abarru aturau.

E pàssant atrus piciocheddus,
deu cantu sempri prus infogau,
cussa cantzoni de Sesetu,
cussa ca m'at imparau.

Si tiraus totus at a arrui,
a longu giai no podit durai
ma giai nd'arruit faci a terra
ca crocau ddu biu giai.

Si deu ddu tiru conca a innoi
e tui ddu tiras conca a tui
ca giai nd'arruit faci a terra
e si podeus alliberai.

la la la la la...

Si deu ddu tiru conca a innoi
e tui ddu tiras conca a tui
ca giai nd'arruit faci a terra
e si podeus alliberai,
ca giai nd'arruit faci a terra
e si podeus alliberai.
SU TRUNCU

Tziu Siset mi chistionàt
a mengianeddu me in su portali
in s’interis chi femus apetendi su soli
e biendi is carrus passendi.

Siset, no ddu bis su truncu
anca seus totus acapiaus?
Si no ddi dd’eus a sciusciai
no eus a porri caminai mai!

Si tiraus totus, ge at a arrui
e meda a longu non podit agguantai,
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
beni purdiau depit essi de giai.

Chi tui ddu tiras forti a innoi
e deu ddu tiru forti a ingunis
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
e ge s’ind’eus a liberai.

Però, o Siset, seus giai de diora,
mi si funti scroxendi is manus
e candu sa fortza mi lassat
cussu est prus forti e prus mannu.

Ge ddu creu chi est purdiau
sceti chi, o Siset, est aici grai
chi a bortas m’ammancat sa fortza.
Toca, torramiddu a nai su cantu tuu.

Si tiraus totus, ge at a arrui
e meda a longu non podit agguantai,
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
beni purdiau depit essi de giai.

Chi tui ddu tiras forti a innoi
e deu ddu tiru forti a ingunis
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
e ge s’ind’eus a liberai.

Tziu Siset no narat prus nudda.
Bentu malu si dd’at pigau,
dd’at a sciri issu a innui,
e deu a innoi asut'e su portali.

E intanti chi passant is piciocheddus
allonghiu su tzugu po cantai
s’urtimu cantu de tziu Siset
s’urtimu chi m’at imparau.

Si tiraus totus, ge at a arrui
e meda a longu non podit agguantai,
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
beni purdiau depit essi de giai.

Chi tui ddu tiras forti a innoi
e deu ddu tiru forti a ingunis
bai chi ge arruit, arruit, arruit,
e ge s’ind’eus a liberai.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org