Lingua   

L'estaca

Lluís Llach
Pagina della canzone con tutte le versioni


KELARTICO [Riccardo Venturi]
PÅLENTO NISTŌG
  
Den gamle Siset satt i stolen,Alcēny Sizē mă harăbne
i gryningen talade vi,păr prōyto tien in taurān,
stilla i väntan på solenmerkos to sŭl syekalăbne
såg kärrorna rulla förbi.ya kartāin dărkne in bassān.
  
Min pojke, har du sett pålenSizē, nădărkăz to nistōg
som vi är fjättrade vid?syedŏllāi gedănat stān,
Om vi inte får bort denŎmaneknădănathantăin
kan ingen av oss bli fri.Nămarsyhantsyăin tanyān.
  
Om alla drar så störtar den,Andirrăin ŏllāi tā esōd,
i morgondag så störtar den.to dălgviene năpadhant.
Ja, den ska falla, falla, falla,Tumes syedesōd, esōd, esōd,
den är rutten nu, min vän.brauk estāi rhenade pansyant.
  
Om du tar i och drar igenAndirrăm tĭrre laup sekant
så tar jag i och drar igen.y'andirrăz tĭrre laup tākant
Så ska den falla, falla, fallatumes syedesōd, esōd, esōd
och vi kan gå mot friheten.ya to leudărdŭr dŭlehant.
  
Vi kämpar men tiden rinner,Pared Sizē dălge hē gepēra,
händerna svider av sår.hīerāi cāuserhă plintyŏs,
Känns som om tiden försvinner,ya merkos tĭrrdŭr adsyepēra
men pålen står där den står.ŏmfel māyŏs ya māyŏs.
  
Ja, händerna svider av såren,Zvellăm syesī dangeselyet
pålen är rutten men tung.pares Sizē viegā pŏll,
Krafterna sinar med åren,to tĭrrdŭr smaize m' inselyet,
kom hjälp mig, du som är ung.s'mă canāni ār tān sŏll.
  
Om alla drar så störtar den,Andirrăin ŏllāi tā esōd,
i morgondag så störtar den.to dălgviene năpadhant.
Ja, den ska falla, falla, falla,Tumes syedesōd, esōd, esōd,
den är rutten nu, min vän.brauk estāi rhenade pansyant.
  
Om du tar i och drar igenAndirrăm tĭrre laup sekant
så tar jag i och drar igen.y'andirrăz tĭrre laup tākant
Så ska den falla, falla, fallatumes syedesōd, esōd, esōd
och vi kan gå mot friheten.ya to leudărdŭr dŭlehant.
  
En ond vind drog genom stadenOnkăl Sizē năduyā nyertăn,
och Siset har tystnat, men viond vănd hē yă ekgebiyān
hör än hans sånger i bladenlī zvell anad mais kadrăn
och kärrorna rulla förbi.ya mī nor stām in taurān.
  
Till människor som passerarMerkos syepērană nānytāi
höjer jag rösten till sång,adrhumalăm im syecanām
och orden av kraften vibrerarto cānd dilēssig nă Sizē,
som Siset mig lärde en gång.dilēssigăn syedustrhenăm.
  
Om alla drar så störtar den,Andirrăin ŏllāi tā esōd,
i morgondag så störtar den.to dălgviene năpadhant.
Ja, den ska falla, falla, falla,Tumes syedesōd, esōd, esōd,
den är rutten nu, min vän.brauk estāi rhenade pansyant.
  
Om du tar i och drar igenAndirrăm tĭrre laup sekant
så tar jag i och drar igen.y'andirrăz tĭrre laup tākant
Så ska den falla, falla, fallatumes syedesōd, esōd, esōd
och vi kan gå mot friheten.ya to leudărdŭr dŭlehant.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org