Language   

La ballata del Pinelli

Autori Vari / Different Authors / Différents Auteurs
Back to the song page with all the versions


Versione nel dialetto molese (Mola di Bari) di Nicola Ruggiero Dal...
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΤΗ ΠΙΝΕΛΛΙ

'Εκανε ζέστη εκείνο το βράδυ στο Μιλάνο,
και τι ζέστη, τι ζέστη έκανε!
“Επιλοχία, άνοιξε λίγο το παράθυρο”,
κι έξαφνα ο Πινέλλι έπεσε κάτω.

“Σας το είπα ήδη, κύριε αστυνόμε,
σας ξαναλέω ότι είμαι αθώος!
Η αναρχία δε σημαίνει βόμβες
αλλά ισότητα στην ελευθερία.”

“Αρκεί τόσο, καθηγορούμενε Πινέλλι,
ο φίλος σου ο Βαλπρέντα μίλησε,
αυτός είναι ο δράστης τούτης της απόπειρας,
και ο συνεργός του, ξέρουμε, είσαι εσύ.”

“Αδύνατον!”, φωνάζει ο Πινέλλι,
“ένας σύντροφος δε μπορεί να το κάνει!
Ανάμεσα στα αφεντικά πρέπει να ψάχνετε
για ποιόν έβαλε τις βόμβες αυτές.

'Αλλες βόμβες, σίγουρα, θα τις βαλούνε
για την ταξική πάλη να σταματήσουν,
τα αφεντικά κι οι γραφειοκράτες ξέρουν
πως δε θέλουμε πια να διαπραγματευόμαστε.”

“Αρκεί τόσο, καθηγορούμενε Πινέλλι!”,
ο Καλαμπρέζι φώναζε νευρικός,
“Εσύ, Λο Γκράνο, άνοιξε λίγο το παράθυρο,
τέσσερεις όροφοι είναι δύσκολοι να τους πέσεις.”

Στο Δεκέμβριο στο Μιλάνο έκανε ζέστη,
και τι ζέστη, τι ζέστη έκανε!
'Aρκεσε ν'ανοίξουν λίγο το παράθυρο,
μια σπρωξιά κι ο Πινέλλι έπεσε κάτω.

Μερικές μέρες αργότερα, ήμαστε
τρεις χιλιάδες στα κηδεία σου
και κανένας δε μπορεί να ξεχάσει
ο, τι ορκίστηκε κοντά στο φέρετρό σου.

Σε σκοτώσανε σπάζοντας σου το λαιμό,
έπεσες κι ήδη ήσουν πεθαμένος,
ο Καλαμπρέζι επιστρέφει στο γραφείο
αλλά τώρα δεν είναι πια ήσυχος.

Σε σκοτώσανε για να σου κλείσουν το στόμα,
γιάτι κατάλαβες όλην την απάτη,
τώρα κοιμάσαι, δε μπορείς πια να μιλάεις,
αλλά οι συντρόφοι θα πάρουν εκδίκηση για σένα.

“Προδευτικοί” και “ανακτούντες”,
εμείς φτύνουμε στις κουβέντες σας!
Για Βαλπρέντα, Πινέλλι κι όλους μας
υπάρχει μόνο ένα πράγμα να κάνουμε.

Οι εργάτες στα εργοστάσια και έξω
υπογράφουν την καταδίκη σας,
η εξουσία αρχίζει να τρέμει,
η δικαιοσύνη θα δικαστεί.

Ο Καλαμπρέζι κι ο Γκουίντα ο φασίστης
ας θυμούνται πως μακριά 'ναι τα χρόνια,
πριν ή μετά κάτι θα συμβεί
που θα σας κάνει τον Πινέλλι να θυμηθείτε.

'Εκανε ζέστη εκείνο το βράδυ στο Μιλάνο,
και τι ζέστη, τι ζέστη έκανε!
“Επιλοχία, άνοιξε λίγο το παράθυρο”,
κι έξαφνα ο Πινέλλι έπεσε κάτω.

A BALLƏ'TƏ PƏ' PINELLI

Kèdda sàjrə a mMələ'n´ jàvə kàllə,
Calabresi nervùsə grədàvə
"Wé Logrà jàprə mëwnə a fənèstrə
e all'abbùnə Pinelli və' abbàš´.

"Mèstə méggjə u ssó ğğa dəšùtə
stòkə a ddéjšə na ssó ffàttə nòddə
Anarkéggjə na vvólə déjšə bbòmbə,
ma ğostèzjə in dà ləbərtə'".

Pèkkə kjàkkjərə e škàmə Pinelli,
stə' Valpreda ka ğğà kəmbəssə'tə
jéddə à stə'tə a ffə' stu mačìddə
e u kəmbə'rə pə ffórzə si ttù.

"Jə' 'mbossèbələ - déjšə Pinelli -
nu kəmbàñə na pót' jéssə stə'tə
e č' à stə'tə a ffə' stu mačìddə
stə' pə ffórzə 'mmìnzə a i patrëwnə."

"Fə' attenziònə 'ndzjə'tə Pinelli
ka ddò ssëwsə jé kkìnə də fëwmə
čə tu 'nzèst aprə'mə a fənèstrə
kwàttə pjə'nə nan i fə'šə akkəsséjtə."

U ànnə aččéjsə pəččì jàvə kəmbàñə
nan 'mbòrtə čə n'à ffàttə nòddə
"Jàvə anàrkəkə e kòssə n'avàst"
ğə dəšéggjə Guida u fašèst.

Sə' u bagòggjə e trəméjlə kəmbàñə,
strèttə strèttə a i nùstə bandìrə,
kèdda déggjə uavə'mə šurə'tə
na fərnèšə pə ffórzə akkəsséjtə.

Calabresi e ttù Guida assasséjnə
čə u kəmbàñə n'avéjtə aččədùtə
kèssa lôttə nan avə'tə fərmə'tə,
a vendèttə kkjù ddëwrə a jjèssə.

Kèdda sàjrə a mMələ'n´ jàvə kàllə,
ma čə kàllə čə kàllə fašàvə
ğğà vastə'tə apréggjə a fənèstrə
na vuttə'tə e Pinelli və' abbàš´.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org