Language   

Entre la nota i el so

Raimon
Back to the song page with all the versions


Traduzione spagnola di Miquel Pujadó da Cancioneros.com
ENTRE LA NOTA I EL SOENTRE LA NOTA Y EL SONIDO
  
Entre la nota i el so,Entre la nota y el sonido
amb la paraula cantada,con la palabra cantada
el gruix de tot el meu viureel espesor de mi vivir
vos intente donar cada vegada.os intento dar cada vez.
  
Què diré jo de l'aigua¿Qué diré yo del agua
que no m'haja dit l'aigua?que no me haya dicho el agua?
  
Ah.Ah.
  
Ben impregant de soledatImpregnado de soledad
el meu cant vol ser plural,mi canto quiere ser plural
amb perfum del món dels altrescon el perfume del mundo de los otros
vénen les cançons a casa.llegan las canciones a casa.
  
Què diré jo del foc¿Qué diré yo del fuego
que no m'haja dit el foc?que no me haya dicho el fuego?
  
Ah.Ah.
  
Entre tàctiques i estratègiesEntre tácticas y estrategias
moltes armes nuclearsmuchas armas nucleares
van escampant pel planeta,diseminan por el planeta,
i ens diuen que són per la pau.y nos dicen que son para la paz.
  
Què diré de la terra¿Qué diré de la tierra
que no m'haja dit la terra?que no me haya dicho la tierra?
  
Ah.Ah.
  
Aquest jo que jo sócEste yo que yo soy
aquest tu que tu etseste tú que tú eres
junts podrien ser nosaltresjuntos podrían ser un nosotros
crec molt ingènuament.creo con toda ingenuidad.
  
Què diré jo de l'aire¿Qué diré yo del aire
que no m'haja dit l'aire?que no me haya dicho el aire?
  
Ah.Ah.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org