Language   

Primavera di Praga

Francesco Guccini
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione ceca di Luboš Galbavý
PRIMAVERA DI PRAGAPRAŽSKÉ JARO
  
Di antichi fasti la piazza vestitaNáměstí oblečené ve starodávném přepychu
grigia guardava la nuova sua vita:sledovalo svůj nový šedý život
come ogni giorno la notte arrivava,jako každý den přišla noc
frasi consuete sui muri di Praga.obvyklé fráze na stěnách Prahy
  
Ma poi la piazza fermò la sua vitaAle pak náměstí zastavilo svůj život
e breve ebbe un grido la folla smarritaa na chvíli zmatený dav pokřikoval
quando la fiamma violenta ed atroceaž násilný a příšerný plamen
spezzò gridando ogni suono di voce.přerušil jako křik každý zvuk hlasu
  
Son come falchi quei carri appostati;Ty číhající povozy jsou jak jestřábi
corron parole sui visi arrossati,na zčervenalých tvářích se šíří slova
corre il dolore bruciando ogni stradašíří se bolest, která spaluje každou ulici
e lancia grida ogni muro di Praga.a každá stěna Prahy vypouští křik
  
Quando la piazza fermò la sua vitaKdyž náměstí zastavilo svůj život
sudava sangue la folla ferita,zraněný dav potil krev
quando la fiamma col suo fumo nerokdyž plamen se svým černým kouřem
lasciò la terra e si alzò verso il cielo,opustil zemi a stoupal směrem k nebi
  
quando ciascuno ebbe tinta la mano,Když každý z nich měl pomalovanou ruku
quando quel fumo si sparse lontanokdyž se ten kouř rozšiřoval do dálky
Jan Hus di nuovo sul rogo bruciavaJan Hus znovu upálen na hranici
all'orizzonte del cielo di Praga.v horizontu pražského nebe
  
Dimmi chi sono quegli uomini lentiŘekni mi, kdo jsou ti pomalí lidé
coi pugni stretti e con l'odio fra denti;s zaťatými pěstmi a s nenávistí mezi zuby
dimmi chi sono quegli uomini stanchiřekni mi kdo jsou ti lidé unavení
di chinar la testa e di tirare avanti;ze sklánění hlavy a z táhnutí kupředu
  
dimmi chi era che il corpo portava,Řekni mi, kdo to byl, co odnášel tělo
la città intera che lo accompagnava:celé město, kterého doprovázelo
la città intera che muta lanciavacele město, které zahájilo změnu
una speranza nel cielo di Praga.naději na pražském nebi
  
dimmi chi era che il corpo portava,Řekni mi, kdo to byl, co odnášel tělo
la città intera che lo accompagnava:celé město, kterého doprovázelo
la città intera che muta lanciavacele město, které zahájilo změnu
una speranza nel cielo di Praga.naději na pražském nebi


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org