Language   

La memoria

León Gieco
Back to the song page with all the versions


OriginalMagyar nyelvre fordította Riccardo Venturi december 15-én 2006.
LA MEMORIAAZ EMLÉKEZET
  
Los viejos amores que no están,A múlt szerelmek, akik nem vannak többé,
la ilusión de los que perdieron,a vesztők hamis reményei,
todas las promesas que se van,az egész igéretek, melyek eltűnnek
y los que en cualquier guerra se cayeron.és azok, akik valamely háborúban esettek el.
  
Todo está guardado en la memoria,Minden van megőrizve az emlékezetben,
sueño de la vida y de la historia.az élet s a történet álma.
  
El engaño y la complicidadA szabadság való fajgyilkosok
de los genocidas que están sueltos,csalásai és bűnrészessége,
el indulto y el punto finala perbeszüntetés és a « punto final »
a las bestias de aquel infierno.az a pokol ördögeiért.
  
Todo está guardado en la memoria,Minden van megőrizve az emlékezetben,
sueño de la vida y de la historia.az élet s a történet álma.
  
La memoria despierta para herirAz emlékezet támad fel, hogy megsebezze
a los pueblos dormidosaz álomba merült népeket
que no la dejan vivirakik nem engedik, hogy éljen
libre como el viento.szabad mint a szél.
  
Los desaparecidos que se buscanA desaparecidos, akiket keresik
con el color de sus nacimientos,a születésük színével,
el hambre y la abundancia que se juntan,az éhség, mely a bőséggel egyesül,
el mal trato con su mal recuerdo.a kinzások az emlékükkel.
  
Todo está clavado en la memoria,Minden van kötve (*) az emlékezethez,
espina de la vida y de la historia.az élet és a történet tüskéje.
  
Dos mil comerían por un añoKétezeren ennének egy éven
con lo que cuesta un minuto militaregy katonai perc költségével
Cuántos dejarían de ser esclavoshányok rabszolgaságukat félbeszakítanák
por el precio de una bomba al mar.egy tengerbe vetett bomba árával.
  
Todo está clavado en la memoria,Minden van kötve (*) az emlékezethez,
espina de la vida y de la historia.az élet és a történet tüskéje.
  
La memoria pincha hasta sangrar,Az emlékezet csíp amíg vérezteti
a los pueblos que la amarrana népeket, melyek szorítják
y no la dejan andarés nem engedik, hogy repüljen
libre como el viento.szabad mint a szél.
  
Todos los muertos de la A.M.I.A.Az A.M.I.A. egész áldozatai
y los de la Embajada de Israel,és azok az izraeli nagykövetségben
el poder secreto de las armas,a fegyverek titkos hatalma,
la justicia que mira y no ve.néző, de nem látó birók.
  
Todo está escondido en la memoria,Minden van rejtve az emlékezetben,
refugio de la vida y de la historia.az élet és a történet menedéke.
  
Fue cuando se callaron las iglesias,Az volt, amikor az egyházak elhallgatottak,
fue cuando el fútbol se lo comió todo,amikor minden a futball martaléka lett,
que los padres palotinos y Angelelliamikor a Pallottiatyák és Angelelli
dejaron su sangre en el lodo.a vérét hagyták a sárban.
  
Todo está escondido en la memoria,Minden van rejtve az emlékezetben,
refugio de la vida y de la historia.az élet és a történet menedéke.
  
La memoria estalla hasta vencerAz emlékezet felrobban amíg legyőzi
a los pueblos que la aplastana népeket, akik elnyomják
y que no la dejan serés nem engedik, hogy létezzen
libre como el viento.szabad mint a szél.
  
La bala a Chico Méndez en Brasil,A golyó Chico Mendesre Brazíliában,
150.000 guatemaltecos,150.000 guatemalai,
los mineros que enfrentan al fusil,a puskával szembenéző bányászok.
represión estudiantil en México.a tanulók elnyomása Mexikóban.
  
Todo está cargado en la memoria,Minden van megtöltve az emlékezetben,
arma de la vida y de la historia.az élet és a történet fegyvere.
  
América con almas destruidas,Amerika az elpusztított lelkeivel,
los chicos que mata el escuadrón,a gyermekek, akiket megöl a halálszázad,
suplicio de Mugica por las villas,Mugica gyötrelme egy szegénynegyedben,
dignidad de Rodolfo Walsh.Rodolfo Walsh méltósága.
  
Todo está cargado en la memoria,Minden van megtöltve az emlékezetben,
arma de la vida y de la historia.az élet és a történet fegyvere.
  
La memoria apunta hasta matarAz emlékezet irányít amíg megöli
a los pueblos que la callana népeket, akik elhallgattatják
y no la dejan volarés nem engedik, hogy repüljen
libre como el viento.szabad mint a szél.
* clavar jelent « megkínozni, gyötörni » is : las espinas clavaron a Jesús « Jézust a tüskék megkínozták »


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org