Lingua   

Fò Dimanch

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione inglese [parziale] di Riccardo Venturi
FÒ DIMANCH

Pou lonè tout Ayisen yo
maspinen, masakre,
matirize, pou respe
tout Ayisyen yo toufe,
toufounen, loupizi nan
kalfou tanmo.

Yon vwa, deux vwa,
trois vwa, anpil vwa
fomn ansanm nan kriye
ansanm pou deklare
ansanm san pral
mande ansanm lan.

Pou manman ki pèdi pitit.
Pitit ki pèdi papa,
papa ki pèdi frè,
frè ki pèdi sè pa
pèdi les pwa
nan fenwa des espwa.

Pou kouzen ki pèdi kouzin,
kouzin ki pèdi fanmi,
fanmi ki pèdi zanmi.
Pou tanbou padon ki
pa geri maleng men ki
touye ne doulè toujou bat
pou bat da da la soufrans.

Pou flè dèy souvni fleri nan
jaden memwan pu san inosan
koule nan zorey jen.
Pou odè doulè malè
boujonnen nan siman touman,
pou zantray tray pase tout ray
sou miray ay, ay, ay-ay-ay.

Kidonk. Nan non tout
pèp la alawonnbadè.
Se pou Fò Dimanch
ak teritwa ki viwonnen!
Lan tounen Propriyete pèp la.
Propriyete ki rele la.
Chèmèt chè mètrès.

Fò Dimanch (x5)
ki te yon lanfe,
va tounen yon paradi.
Yon paradi pou pitit
pèp la al respire pafen lavi
pafen onè respè.

Fò dimanch (x5)
ki te yon labatwa kraze
zo va tounen yon lekòl patriyotik.
Yon lekòl patriyotik
pou pitit pèp la lave je yo,
pirifye lespri yo, foubi konsyans yo.

Fò dimanch (x5)
ki t ap souse lavi
vaponpe lavi
nan yon gwo liv lavi
ki pote non viktim no yo.

Pou lonè. Pou respè, fok sa fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou lonè. Pou respè, fok sa fek fet.
THE WALLS OF FORT DIMANCHE

In honour of all Haitians who have been murdered, tortured, tormented. Out of respect for all Haitians who have been strangled, beaten, butchered here, on the threshold of death one voice arises, two voices, three voices arise, many voices arise and become one cry. All the voices are now one voice and ask for the same thing all together.

For all the mothers who have lost their children, for all the children who have lost their fathers, for all the father who have lost their brothers, for all the brothers who have lost their sisters. Do not lose your courage in the darkness of desperation. Let us always sing altogether: one voice arises…

For all the cousins who have lost their cousins, for all the cousins who have lost their relatives, for all the families who have lost their friends here, let us sing all together: one voice arises…

May the drum of forgiveness always roll, which does not heal any wound but relieves sufferings, so that sorrow comes to an end. Let us sing all together: one voice arises…

May the bunch of the sorrowful flowers of memories bloom in the garden of memory, so that we can feel the blood of all innocents flowing, so that we can see with our eyes. May the scent of sorrow be smelt in this painful concert, so that the families of all those who have endured so much here may write on these walls all the hatred that was here. Alas! Alas! Let us sing all together: one voice arises…


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org