Lingua   

Fò Dimanch

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione francese [parziale] di Riccardo Venturi
FÒ DIMANCH

Pou lonè tout Ayisen yo
maspinen, masakre,
matirize, pou respe
tout Ayisyen yo toufe,
toufounen, loupizi nan
kalfou tanmo.

Yon vwa, deux vwa,
trois vwa, anpil vwa
fomn ansanm nan kriye
ansanm pou deklare
ansanm san pral
mande ansanm lan.

Pou manman ki pèdi pitit.
Pitit ki pèdi papa,
papa ki pèdi frè,
frè ki pèdi sè pa
pèdi les pwa
nan fenwa des espwa.

Pou kouzen ki pèdi kouzin,
kouzin ki pèdi fanmi,
fanmi ki pèdi zanmi.
Pou tanbou padon ki
pa geri maleng men ki
touye ne doulè toujou bat
pou bat da da la soufrans.

Pou flè dèy souvni fleri nan
jaden memwan pu san inosan
koule nan zorey jen.
Pou odè doulè malè
boujonnen nan siman touman,
pou zantray tray pase tout ray
sou miray ay, ay, ay-ay-ay.

Kidonk. Nan non tout
pèp la alawonnbadè.
Se pou Fò Dimanch
ak teritwa ki viwonnen!
Lan tounen Propriyete pèp la.
Propriyete ki rele la.
Chèmèt chè mètrès.

Fò Dimanch (x5)
ki te yon lanfe,
va tounen yon paradi.
Yon paradi pou pitit
pèp la al respire pafen lavi
pafen onè respè.

Fò dimanch (x5)
ki te yon labatwa kraze
zo va tounen yon lekòl patriyotik.
Yon lekòl patriyotik
pou pitit pèp la lave je yo,
pirifye lespri yo, foubi konsyans yo.

Fò dimanch (x5)
ki t ap souse lavi
vaponpe lavi
nan yon gwo liv lavi
ki pote non viktim no yo.

Pou lonè. Pou respè, fok sa fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou lonè. Pou respè, fok sa fek fet.
LES MURS DE FORT DIMANCHE

A l’honneur de tous les Haïtiens qui ont été tués, torturés, tourmentés. Pour le respect de tous les Haïtiens qui ont été étouffés, battus, massacrés ici, ici sur le seuil de la mort une voix se lève, deux voix se lèvent, trois voix, tant de voix qui se transforment en un seul cri à l’unisson. Les voix deviennet une, et toutes demandent la même chose.

Pour les mères qui ont perdu leurs enfants, pour les enfants qui ont perdu leurs pères, pour les pères qui ont perdu leurs frères, pour les frères qui ont perdu leurs sœurs. Ne perdez pas votre courage et votre esprit dans le plus noir désespoir, et crions tous ensemble en tout moment: une voix se lève…

Pour les cousins qui ont perdu leurs cousines, pour les cousines qui ont perdu leurs familles, pour les familles qui ont perdu leurs amis ici nous crions tous ensemble: une voix se lève…

Pour que le tambour du pardon, qui ne guérit aucune blessure mais qui soulage la peine, soit fait toujours battre; pour que la douleur cesse enfin, nous crions tous ensemble: une voix se lève…

Pour que le bouquet des douloureuses fleurs des souvenirs fleurisse dans le jardin de la mémoire. Pour que nous sentions le sang des innocents qui écoule, pour que nous le voyions de nos yeux. Pour que le parfum de la douleur sente dans le concert de la peine. Pour que les familles de tous ceux qui ont souffert ici puissent écrire sur ces murs toute la haine qu’il y avait ici. Aï! Aï! Aï! Crions tous ensemble: une voix se lève…


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org