Lingua   

Fò Dimanch

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione neerlandese (olandese-fiamminga) [parziale] dal sito...
FÒ DIMANCH

Pou lonè tout Ayisen yo
maspinen, masakre,
matirize, pou respe
tout Ayisyen yo toufe,
toufounen, loupizi nan
kalfou tanmo.

Yon vwa, deux vwa,
trois vwa, anpil vwa
fomn ansanm nan kriye
ansanm pou deklare
ansanm san pral
mande ansanm lan.

Pou manman ki pèdi pitit.
Pitit ki pèdi papa,
papa ki pèdi frè,
frè ki pèdi sè pa
pèdi les pwa
nan fenwa des espwa.

Pou kouzen ki pèdi kouzin,
kouzin ki pèdi fanmi,
fanmi ki pèdi zanmi.
Pou tanbou padon ki
pa geri maleng men ki
touye ne doulè toujou bat
pou bat da da la soufrans.

Pou flè dèy souvni fleri nan
jaden memwan pu san inosan
koule nan zorey jen.
Pou odè doulè malè
boujonnen nan siman touman,
pou zantray tray pase tout ray
sou miray ay, ay, ay-ay-ay.

Kidonk. Nan non tout
pèp la alawonnbadè.
Se pou Fò Dimanch
ak teritwa ki viwonnen!
Lan tounen Propriyete pèp la.
Propriyete ki rele la.
Chèmèt chè mètrès.

Fò Dimanch (x5)
ki te yon lanfe,
va tounen yon paradi.
Yon paradi pou pitit
pèp la al respire pafen lavi
pafen onè respè.

Fò dimanch (x5)
ki te yon labatwa kraze
zo va tounen yon lekòl patriyotik.
Yon lekòl patriyotik
pou pitit pèp la lave je yo,
pirifye lespri yo, foubi konsyans yo.

Fò dimanch (x5)
ki t ap souse lavi
vaponpe lavi
nan yon gwo liv lavi
ki pote non viktim no yo.

Pou lonè. Pou respè, fok sa fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou nou fe fet nan
yon Ayiti ki fek fet.
Pou lonè. Pou respè, fok sa fek fet.
DE MUREN VAN FORT DIMANCHE


Voor de eer van alle Haïtianen die geslagen werden, gefolterd, gemarteld. Uit eerbied voor alle Haïtianen die hier verstikt werden, vermorzeld, verbrijzeld, hier op het kruispunt van de dood, verheft zich één stem, verheffen zich twee, drie stemmen, veel stemmen, die samensmelten in één zelfde kreet. De stemmen worden één om allen samen hetzelfde te eisen.

Voor de moeders die hier hun kind verloren, de kinderen die hier hun vader verloren, de vaders die hier hun broers verloren, de broers die hier hun zusters verloren. Verlies de moed niet in het duister van de wanhoop, immers we roepen allen samen: één stem,...

Voor de neven die hier hun nicht verloren, de nichten die hier familieleden verloren, families die hier hun vrienden verloren: roepen we allen samen: één stem,...

Opdat de trom van de vergeving, die geen wonden heelt, maar die smart vermindert, altijd zou blijven slaan, zodat het lijden uiteindelijk ophoudt, roepen we allen samen: één stem,...

Opdat het rouwboeket van de herinneringen zou bloeien in de tuin van ons geheugen. Opdat we het bloed van alle onschuldigen horen stromen en zien voor onze ogen. Opdat de geur van het lijden tastbaar zou zijn in het concert van de pijn. Opdat de ingewanden van allen die hier geleden hebben, alle haat die hier ooit was op de muren zouden schrijven. Ay, ay, ayayay, roepen we allen samen: één stem,...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org