Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


BASSO TEDESCO [2] / LOW GERMAN [2]
DE INTERNATIONAALEDE INTERNATIONAALE
  
Waakt op, ji slaa’n in alle länner!De staat is lug un leeg is dis' welt
Waakt op, ji, wat de hunger kennt.'Neem riekdom blots to rieke kummt,
Ji hebt de macht, de welt to ännern,'Neem en, de veel het, denn ook meer gellt,
Uns welt, de överall all brennt.De, wat nix hett, warrt mit snacks affunn.
Klaare kant maakt nu mit de utnähmer.Gliekheit schall eendag de welt regeeren,
Hard vun slaaven, waak nu op!Glieke plicht un glieket recht,
Een nüms ween, dat schöllt ji nich länger;Denn givv't keen baven un keen neeren,
Um baas to warrn, so kummt tohoop!Un nüms is denn bi keeneen knecht.
  
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.
  
Dor hölpt uns ook keen höher’t wesen,As speelsteen doot se uns behanneln,
Keen gott, keen kaiser, president.De herr'n vun fabriek, press un bank.
Wi sülvens blots könnt de ketten lösen,J'ehr gott, 't kaptaal, ridt uns to schannen,
Denn dat is wiss, wi kriegt nix schenkt.Uns wark wert bringt se op de kant.
Wi weet‘ wiss, de armens hebt keen rechte,Wat uns tohöört, hebt se netig stahlen,
Nipp un nau, se hebt blots plicht,Wat wi schaapen dään in froon!
Unmünni weer’n wi nie, un knechte,Wöllt wi uns dat wedder trüchhalen,
Dat heet‘ se uns nu länger nich!Is dat uns recht un billig lohn!
  
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.
  
Vun all partei’ns sünd wi de grötste,De herrschers hebbt uns all to besten
Ji arbeiter in stadt un land.Mit snacks vun helden, faderland.
Wenn wi regeert op straaten, plätse,Wi schöllt dorüm sach maal uttesten,
Nähmt wi de welt ut mammons hand.Woans een ahn fulk krieg föhr'n kann.
Hebt wi ierst de blootsugers verdreven,Wöllt se uns weer gegen eenanner driven:
De över uns uneen’n noch grient,Du, arbeiter, gah nah huus;
Denn kriegt wi trüch uns eegen leven,Denn schöllt de scheep in haven blieven,
So dat de sünn denn heller schient!Un all kanonens sitt in muus.
  
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.
Maaten, hört de signaale,Maaten, hört de signaale,
Kummt to’t allerleste fecht‘!Kummt to’t allerleste fecht‘!
De InternationaaleDe Internationaale
Maakt een de minschenslääg.Maakt een de minschenslääg.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org