Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CEREMISSO DI ALTURA [HILL MARI] / HILL MARI (CHEREMIS)
INTERNACIONÁLA

Již vzhůru, psanci této země,
Již vzhůru všichni, jež hlad znět.
Ted’ právo v jícnu duní temně
A výbuch zazní naposled.
Od minulosti spějme zpátky,
Otroci, vzhůru k cílům svým.
Již chví se světa základ vratký,
My ničím nejsme, bud’me vším.

Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.
Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.

Dělnici, též rolníci, bratří,
Jsme velkou stranou dělnickou,
Všem lidem jenom země patří
A zahaleči at’ již jdou.
Dost napásli se naší muky
Vran, supů hejna kroužící.
Rozptýlí den příští jich shluky,
Věčně vzplá slunce zářící.

Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.
Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕШ

Кӹньӹлдӓ шудалмыш лӹмдӹмӹвлӓ,
Цилӓн шужен ӹлӹшӹвлӓ!
Шӹдешкен ышна пыдыраныш,
Кого вырсыш мӓмнӓм ӱжеш!
Пӹзӹртӹлмӓшӹм пыдыртенӓ,
Тидӹм тӹнгжӹ гӹцок лыкшаш;
Ӹлӹмӓшнӓм угӹц ӹштенӓ:
Пачыштылшы вуеш лиэш!
Тидӹ лиэш пӹтӓртӹш,
Ик век ӹштӹмӹ вырсы!
Интернационалеш
Цилӓ халык тӓрвӓнӓ!
Иктӓт мӓмнӓм ак ытары-
Кугижӓ, йымы, патырат!

Trascrizione in caratteri latini
Latin transcription


INTERNACIONALEŠ

Kÿňÿldä šudalmyš lÿmdÿmÿvlä
Cilän šužen ÿlÿšÿvlä!
Šÿdešken yšna pydyranyš
Kogo vyrsyš mämnäm ÿžeš!
Pÿzÿrtÿlmäšÿm pydyrtenä,
Tidÿm tÿngžÿ gÿcok lykšaš;
Ÿlÿmäšnäm ugÿc ÿštenä:
Pačyštylšy vueš liêš!
Tidÿ liêš pÿtärtÿš,
Ik vek ÿštÿmÿ vyrsy!
Internacionaleš
Cilä halyk tärvänä!
Iktät mämnäm ak ytary -
Kugižä, jymy, patyrat!Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org