Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


ESTONE / ESTONIAN [2]
INTERNATSIONAAL

Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiavad,
Keeb mässul rind ja võitlus lõhub
Me orjakütked, ahelad!
Me vägivalla hävitame,
Uus, parem ilm on meie püüd,
Uus ilm, kus võidul ülendame
Neid, keda orjus rõhub nüüd.

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

Ei vabadust saa taevaväega,
Ei anna tsaar, ei hiiglane,
Vaid oma võimsa, julge käega
Me vägivalla võidame.
Et ülekohut heita hauda
Ja õigust võita endile,
Sest tõmba lõõtsa, tao rauda,
Nii kaua kui raud tuline.

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

Ja petab seadus, valitsused;
Üür vaesed verest tühjaks joob;
Ja kehvistu inimõigused –
On ainult tühi lause too.
Me saame läbi hoolduseta,
Ei vabadus võrdsuseta;
Kui “Õigust pole kohuseta”,
Siis kohustust õigusteta!

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

On tõstetud apoteoosi
Need šahti, raudtee kuningad.
Ei töölist parem elu soosi,
Vaid neid kes ta tööd kurnavad.
Kuld bande šeifidesse jõuab
Ja tootja päralt puudus on.
Nüüd rahvas oma võlga nõuab,
Mis padakonna kukrus on.

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

Türannid tüssavad meid needes,
Ent rahu meile koidab ju!
Nüüd seisaku tehkem armeedes,
Ja relvad maha pandagu!
Kui mõtlevad need kannibaalid,
Et teevad sangareid meist taas,
Siis teadku nad, et meie kuulid
Sel juhul oma kindral saab.

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

Ei õigust ilma valitseda
Või olla söödikute sool,
Vaid meil, töörahval, sest et teda
Peab üleval me töö ja hool.
Kui lõhub tasumise äike
Kõik ahned koerad laiali,
Ei sellepärast kustu Päike,
Vaid paistab nii kui ennegi.

Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
RAHVASTEVAHELINE TÖÖLISTE HÜMNUS
INTERNATSIONAAL

Nüid ärka ilm, kes alles orjad,
Nüid tõuse ikkes ägav maa,
Kes rikastele vara korjad –
Ja võitlusele valmista!
Veel valitseva vägivalla
Me troonilt maha tõukame,
Ja ilma, kus ta meid ei talla,
Me ehitame ülesse!

See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.
See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.

Ei Jumal meile abi anna;
Me võeraks jääme keisrile;
Ei priiust keegi kätte kanna,
Kui seda iseme ei tee.
Et söödikutest lahti saada,
Kel isu ial täis ei saa,
Et oma kodu ehitada –
Seks, rahvad, üles viitmata!

See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.
See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.

Sest ainult meie, kes kõik lõime,
Mis ilmas tõusnud tänini,
Siin valitseda meie võime,
Kuid söödikud – ei ialgi!
Ja kui nüid viimaks torm ja äike
Läeb lahti rusujatele,
Siis püha vabaduse-päike
Meil tõuseb uhkelt taevasse.

See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.
See on me otsustav lahing
Tõe ja õiguse eest!
Tervele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org