Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CHIETINO (TEATINO) / CHIETI DIALECT (ITALIAN) [2]
LU ‘NTËRNAZZIUNALË

Iètë ‘nnanzë cumbàgnë, nu sèmë
Lu Partitë grossë di li lavuratùrë!
‘Nu fiorë ròscë ha spuntàtë ‘mbaccë a lu pèttë
‘Na fedë cià natë dentr’a lu còrë.
Nën sèmë cchiù dentr’ all’ufficinë,
Ne la tèrrë, ni li campë, ‘n mezz’ a lu marë;
La ggentë sta semprë a ffatïjà’
E ‘n nientë po’ cchiù spërà’.

Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!
Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!

‘Na grossa bbandièrë sott’ a lu sòlë
‘Mbaccë a nnù, gloriòsë va,
Nu vulèmë scassà
Lë chëténë a la libbërtà.
La jjustìzzijë vulèmë fa arrëvà’,
Sèrvë ‘n cià d’ànnë a èsse’ cchiù,
Adètë èssë ttuttë gnè fràtëmë e ssòremë
Quandë jjèmë a ffatijà’.

Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!
Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!

Cummattèmë! La tèrrë
A ddà èssë dë tuttë quìntë!
Nisciùnë ‘n cambàgnë
A ddà ffatijà’ pe’ cchi nën fa nièntë.
Le màchënë ànn’ a èssë amìchë
E nno nnimìchë di li lavuratùrë;
La vitë che cuscì a cagnàtë
Dà all’òmmënë la pacë e ll’amorë!

Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!
Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!

Iamè! Iamè! Avèm’ a vìncë!
Lu futùre ha da èssë nòstrë!
La stòrië ha da èssë jùstë,
‘Nu tèmpë nòvë ha bbiàtë.
Facètëcë passà! A la battàglië
Currèmë pell’Ideàlë,
Iamè! Ve ne jjètë! Nu sèmë li cafùnë
Che cummàttënë pe’ lu gGermënalë!

Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!
Iamè! Cummattèmë!
Vulèmë arrëvà’
Nghë llu ‘Ntërnazziunalë
A la futùrë umanità!
L'INDERNAZIONALE

Cumbigne anninze! Lu partite
nu seme de li fatijature!
Ruscitille m'bette j'è fiurute,
una fede c'ha fete 'n core!
Nu nin zeme cchiù ni la puteche,
arret'a terre, ni li chimbe u a lu màr!
Li cafune sembre a la fatije
senze manghe spiranze de cambà!

Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!
Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!

Lu siggille maddemane c'ha da stàje
'mbiazze ha da calà,
Nu seme rutte li catene
ca ce tujeve la libbertà!
E lu muture ha esse amiche nustre
nin c'ha da toije cchiù lu puste,
accuscinde la vita nove e bbone
ce mone purte pace e ammor!

Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!
Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!

Ijeme nninze a ssa vittorije
j'è nostre gne lu futiure amminì,
cchiù pusate e ggiuste la Storije
n'andre ijurne tè pe' mminì!
La uerre condr'a li padrune
s'ha da fa pi libberà
nghi fucile e pistole mmane
La Rivoluzione vingerà!

Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!
Veije, ijeme a cummatte!
Lu Cummunisme ha da mminì!
L'Internazionale
mo' s'ha d'arfaje!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org