Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CURDO [4] / KURDISH [4]
AHTЪPHACЙOHAЛ

Һәcтън! Әй һoзи бәш мәйнәтан
диланъ бъpcйәти дънйa!
Лә тәнypәй биp ö бawәpмaн,
qъpмәжни тәpишqә paca.
Tәнypәй axъpинә һәcтин!
бa һeли печин дәwpи кон.
Paбин ö жep ö жyp кәйн щиһaн
eмәй “һъч” бин бә “гъшт” әй койлан.

Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.
Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.

Дәcәлaтдap pъзгapман накән
нә ша, не шеx, не acман.
Бa xoман бо pъзгаpи paбин
әй xәли бәpһәмһенәpан!
Pъзгаpи гъшти бе ö pәһa кәйън
гъйaн лә бәнд ö мал лә тaлaн.
Xoман aгъp xoш кәйън ö бъкöтин
бә гәpма ö гәpми acинман.

Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.
Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.

Eмәйън къpeкapaн ö wәpзepaн
комәли мәзни зәһметкеш.
Һәp бә eмә дәбpe щиxaн
та кәй бо тәwәзәли xъweнpeж!
Бәлaм әмpo ö cъбәй әй һәвaлaн
һәp кә фәwтан qәл ö дaлaн
Һәтаwи гъшти һәтa һәтайә
тишк даweжe бо инcaн!

Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.
Axъpин шәpe, шәpи cәp ö мал
ба йәкгъpтy бин һeвалан
бә Aнтъpнаcйoнал
pъзгap дәбе инcaн.


KILAMA ÎNTERNASYONAL BI KURDÎ
1931

Rabin, emrê kê nifirî ye
Qûlê birçî hemû dinyayê!
Dikele dilê me yî tijî,
Em hazir in li şera heta mirinê.

Dinyê zor eme xirab kin
Heta rikinê binî; paşê
Emê dinya xwe teze çêkin,
Kê netiştek bû, ew bibe hemû.

Ew şerê me yî paşin e,
Şerê kutabûnê ye;
Înternasyonalê
Wê dinyayê xilaz bike.

Ew şerê me yî paşin e,
Şerê kutabûnê ye;
Înternasyonalê
Wê dinyayê xilaz bike.

Kesek nade me azadbûnê?
Ne padişa, ne pelewan,
Emê aza bibin xwe bidestê xwe.

Wekî em vê zulmê welgerînin,
Bidestê qewatî,
Emê bistînin paşda malê xwe,
Lêxin çakûça heta hesinî germ e!

Ew şerê me yî paşin e,
Şerê kutabûnê ye;
Înternasyonalê
Wê dinyayê xilaz bike.

Her emin xebatçiya dinyayê
Eskerê zexm cafa ye
Xweliyê zeft kin extyarya me ye,
Miftexwera qe tucara!

Ew şerê me yî paşin e,
Şerê kutabûnê ye;
Înternasyonalê
Wê dinyayê xilaz bike.

Wekî bibe ringîn
Seyê têr qesas hunda bibin,
Dîsa erd ezman yê me ne,
Wê bimîne ji me ra...

Ew şerê me yî paşin e,
Şerê kutabûnê ye;
Înternasyonalê
Wê dinyayê xilaz bike!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org