Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


ESPERANTO [2] / ESPERANTO [2]
LA INTERNACIO

Leviĝu, en mizer' dronanta,
Sklavar' malsata de la ter' !
Raci' nin vokas indignanta
Al mortbatalo pro l' liber'.
Malnovan mondon ni detruos
Ĝis fundament' de l' tirani'
Kaj nian novan ni konstruos:
Ne nuloj-ĉio estu ni !

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Ne la cezar', nek dia volo
La savon portos de l' tiran',
Liberon donos al popolo
Nur ĝia propra forta man'.
Por ke pereŭ la rabuloj,
Por liberiĝu la spirit'.
Varmegan feron la forĝuloj,
Ni forĝu mem sen intermit'.

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Premegas ŝtato laboriston,
Imposto kaj konstituci' ;
Favoras nur ekspluatiston,
Favoras nur al tirani'.
Sufiĉe da suferricevo.
Laŭ egaleca la leĝar'
Neniu estas rajt' sen devo,
Nek iu devo sen rajtar'.

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Apoteoze abomenaj
La reĝoj de minar' kaj rel'
Ja estis ĉiam tro senĝenaj
En sia parazita ŝtel'.
En kas' konservis la friponoj
Produktojn niajn de l' labor',
Do per devigo al redonoj
Niaĵon nur ni prenos for.

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Estrar' nin trompis artifike,----
Por ni do ----pac' ! por ĝi ----milit' !
Rompinte la armeojn strike
Ni lasu l' vicojn sen hezit'.
Insistis niaj kanibaloj,
Ke kuraĝuloj estu ni, ----
Do kontraŭ propraj generaloj
Ekpafos baldaŭ la gvardi'.

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Nur ni laborarmeaj eroj
De l' urboj kaj de la kampar',
Posedas rajton pri la tero !
Vi iru for, parazitar' !
Kaj se por via bando puno
Alvenos en la flamribel',
Por ni ekbrilos hela suno
Radiadante en ĉiel'.

Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !
Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond' !

Esperanta internacio
LA INTERNACIO

Leviĝu, proletar' de l' tero,
leviĝu, sklavoj de malsat'
La Vero tondras en kratero,
sekvos finofara bat'
La paseon plene ni forviŝos,
amasoj, marŝu, kresku ni!
La monden fundament' ŝanĝiĝos,
ne nul sed ĉio estu ni!

Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'
Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'

Ne estas super ni defendo,
nek reĝ' nek Dio, nek patron'
Kreantoj, ni nin savu mem do,
luktu por komuna bon'
La rabaĵon preni de l'rabisto,
spiriton savi de l' karcer'
ni blovu fajron kun persisto,
kaj batu ni, dum ardas fer'

Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'
Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'

Ni, laboristoj, ni, kampuloj,
partio granda de l' labor'
Al ni la ter' laŭ justreguloj,
parazit' sin portu for!
Ja grasigos multajn nia karno,
sed malaperos ĉe l' aŭror'
la korva kaj vultura svarmo,
eterne brilos suna glor'.

Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'
Por batal' por la lasta
unuiĝu nia front'
internacia estos
la tuta homa mond'


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org