Lingua   

L'Internationale

Eugène Pottier
Pagina della canzone con tutte le versioni


GIAPPONESE / JAPANESE
あゝインターナショナルINTĀNASHIONĀRU
  
起て飢ゑたる者よTate! Toboshiki roudousha yo!
今ぞ日は近しTate! Yoku no gokunin!
覚めよ我が同胞Toki wa imaya inazuma to narite,
暁は来ぬfukanou no jidai wo oeru.
暴虐の鎖断つ日Furuki, meishin wo nagesute
旗は血に燃えてSa tami yo tate, tate!
海を隔てつ我等Ima zo dentou wo kae,
腕結び行くshouri wo tomo ni eyou!
  
いざ戦はんいざSā, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!
いざ戦はんいざSaa, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!
  
聞け我等が雄叫びKako ni ki wo torawarezu,
天地轟きてboukun nomi wo korosou!
屍越ゆる我が旗Heitai mo tomo ni tachi
行く手を守るGunpou nanzo wasurero!
圧制の壁破りてMashiteya, waga musuko tachi wo kokka,
堅き我が腕Nanzo no ikenie ni shitakereba
今ぞ高く掲げんjyû wo te ni tori ningen no
我が勝利の旗senousou ni owari wo tsuge yo u.
  
いざ戦はんいざSā, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!
いざ戦はんいざSaa, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!
  
起て呪はれし者Ten no kyūseisha mo motomezu,
起て飢ゑたる者kami mo koutei mo kuso kurae
正義の焔はmizukara no chikara de
今こそ燃ゆるkusari wo hakai senebanaranu.
過去をば捨てゝWarera no tomi wo futatabi torae,
奴隷よ起て起てzenin de tanoshimou!
世は覆へるMina ga tomo ni tateba,
無より総てにshouri wa warera no mono!
  
いざ戦はんいざSā, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!
いざ戦はんいざSaa, doushi yo koi,
奮ひ立ていざ!kokode yamete wa naran!
あゝインターナショナルIntānashionāru,
我等がもの!sono hi zo chikashi!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org