Lingua   

Where Have all the Flowers Gone

Pete Seeger
Pagina della canzone con tutte le versioni


CROATO/CROATIAN/CROATE [2]
KAMO JE CVIJEĆE OTIŠŠLO?

Kamo je cvijeće otišlo
s vremenom?
Kamo je cvijeće otišlo
prije mnogo vremena?
Kamo je cvijeće otišlo?
Otišlo je mladim djevojkama, sve!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?

Kamo su sve mlade djevojke otišle
s vremenom?
Kamo su sve mlade djevojke otišle
prije mnogo vremena?
Kamo su sve mlade djevojke otišle?
Otišle su k mladim momcima, sve!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?

Kamo su svi mladi momci otišli
s vremenom?
Kamo su svi mladi momci otišli
prije mnogo vremena?
Kamo su svi mladi momci otišli?
Otišli su kao ratnici, svi!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?

Kamo su svi ratnici otišli
s vremenom?
Kamo su svi ratnici otišli
prije mnogo vremena?
Kamo su svi ratnici otišli?
Otišli su u groblja, svi!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?

I kamo su sva groblja otišla
s vremenom?
Kamo su sva groblja otišla
prije mnogo vremena?
Kamo su sva groblja otišla?
Otišla su k cvijećima, sva!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?

Kamo je cvijeće otišlo
s vremenom?
Kamo je cvijeće otišlo
prije mnogo vremena?
Kamo je cvijeće otišlo?
Otišlo je mladim djevojkama, sve!
Kad će ikad naučiti?
Kad će ikad naučiti?
IZNAD POLJA MAKOVA

Kazi gdje su ratnici
gdje su davni snovi
kazi gdje su grobovi
da li znade tko

Iznad polja makova
blagi lahor piri
zauvijek će živjeti
hrvatski ratnici

Dal' ih ćviječe pokriva
il' divlja trava
dal' će bit' još grobova
kad će prestat' to

Iznad polja makova
blagi lahor piri
zauvijek će živjeti
hrvatski ratnici

Kazi gdje su ratnici
tko im lezaj sprema
kazi gdje su grobovi
da li znade tko.

Iznad polja makova
blagi lahor piri
zauvijek će živjeti
hrvatski ratnici

Zauvijek će živjeti
hrvatski ratnici.Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org