Language   

Per això canto cançons

Joan Isaac
Back to the song page with all the versions


Traduzione spagnola di J. M. Caballero Bonald da Cancioneros.com
PER AIXÒ CANTO CANÇONSPOR ESTO CANTO CANCIONES
  
Perquè sou els responsables d’un estat de confusióPorque sois los responsables de un estado de confusión
amb mil frases que aprofiten la ignorància i el temor,con mil frases que aprovechan la ignorancia y el temor
perquè sou els responsables d’un país sense horitzóporque sois los responsables de un país sin horizonte
i inefables jurisperits de les lleis d’un sol color.inefables jurisconsultos de leyes monocolores.
  
Per això m’alço amb les cançons!Por eso me alzo con canciones.
  
Perquè us faig dipositaris de misèries i opinionsPorque os hago depositarios de miserias y opiniones
que aviat són enterrades sin no fan el pes degut,que pronto son enterradas si carecen del peso justo
impertèrrits dialèctics d’un monòleg de mal gust,impertérritos dialécticos de monólogos de mal gusto
perquè sóc conscient encara del que faig i del que vull.porque soy consciente aún de lo que hago y lo que quiero.
  
Per això m’alço amb les cançons!Por eso me alzo con canciones.
  
Perquè em sento membre nítid d’una llengua i més costumsPorque formo íntegra parte de una lengua y más costumbres
massa voltes declarades enemics número u,tantas veces declaradas enemigos número uno
perquè m’estimo els lògics instruments de l’opinió,porque me gustan los lógicos instrumentos de opinión
que és paraula no volguda per romàntics i quixots.que es palabra no querida por románticos y quijotes.
  
Per això m’alço amb les cançons!Por eso me alzo con canciones.
  
Perquè odio aquests romàntics d’una guerra de mal nom,Porque odio esos románticos de una guerra de mal nombre,
decadents herois nostàlgics de trinxeres i canons,decadentes héroes nostálgicos de trincheras y cañones
inefables moralistes si es presenta l’ocasió,intachables moralistas si se presenta la ocasión
perquè vull respirar lliure, jo, tu, ell i vuit milions.porque quiero respirar libre yo, tú, él y ocho millones.
  
Per això m’alço amb les cançons!Por eso me alzo con canciones.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org