Lingua   

Gracias a la vida

Violeta Parra
Pagina della canzone con tutte le versioni


EBRAICO / HEBREW / HEBREO [2] - Miri Mesika / מירי מסיקה
תודה לחיים

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
נתנו לי שתי עיניים שכאשר אני פותחת אותם
אני מבדילה בצורה מושלמת בין לבן לשחור
ובשמים הגבוהים, המלאים בכוכבים
ובתוך ההמון, בגבר אותו אני אוהבת

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
לי נתנו את השמיעה, אשר בכל רוחבה (היקפה)
קולטת לילה ויום, צרצרים וכנריות
הלמות פטישים, טורבינות, נביחות וממטרים (של גשם)
וקולו הכה עדין של אהובי הטוב.

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
נתנו לי את הצליל ואת האלף-בית
ועמן את המילים אותן אני חושבת ומדקלמת
"אמא", "חבר", "אח" ואור אשר מאיר
את שביל הנשמה של זה שאני אוהבת

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
לי נתנו את הצעידה של רגליי העייפות
עמן הלכתי ערים ושלוליות
חופים ומדבריות, הרים וערבות
ואת ביתך, הרחוב שלך והחצר שלך

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
נתנו לי את הלב שמתנועע במסגרתו
כאשר אני רואה את הפרי של המוח האנושי
כאשר אני רואה שהטוב רחוק מאוד מהרע
כאשר אני רואה את העומק של עיניך הבהירות

תודה לחיים, שלי נתנו כה הרבה
נתנו לי את הצחוק, ואת הבכי
כך אני מבדילה בין אושר לצער
שני החומרים שמרכיבים את השיר שלי
ואת השיר שלכם, שהוא כמו שלי

והשיר של כולם שהוא שלי
תודה על החיים שלי נתנו כה הרבה
תודה לחיים

תודה לחיים שנתנו לי הכל
שנתנו לי עיניים לראות זריחה מתקרבת
מבדילות חושך מאוד ולבן משחור
לראות גן סודי ושמטה נעזבת
לזהות פעמון ושכר שאני אוהבת

תודה לחיים שהאירו בי לב
לב בועט בסגור נוגס בפרי הדעת
נחבט בידוע מתעופף סביב האש
מבקש חוף בטוח
מוצא את עיניך עצומות ברוח

תודה לדרך ארוכה ונמשכת
כל הכח לקום לשאול וללכת
לטפס בהרים נוגעים בשמיים
לחצות עמק אבוד בלי צל טבלי מים
עד שבאתי אליך לחצר ובית

תודה לחיים שנתנו לי הכל
שנתנו צחוק ובכי ואת כל מה שבנו
כל-כך הרבה צער והאושר היכן הוא?
והם בשיר שהולך איתנו
והשיר שלי והשיר שלנו...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org