Lingua   

Gracias a la vida

Violeta Parra
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginalePOLACCO / POLISH / POLACO
GRACIAS A LA VIDADZIĘKUJĘ CI ŻYCIE
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo, lo negro del blanco
Y en el alto cielo, su fondo estrellado
Y en las multitudes, el hombre que yo amo
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
Światło moich oczu, kiedy je otwieram
Potrafię oddzielić czarne od białego
I w niebie wysokim gwiaździstą materię
I wśród ludzi tylu mego kochanego
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el oído, que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna, de mi bien amado
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
To, że mogę słyszeć to co dookoła
Dzień i noc rejestruję, świerszcze i kanarki
Młoty i turbiny, deszcz i psie szczekanie
I ten głos tak czuły mego kochanego
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido, y el abecedario
Con el las palabras, que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
Dałeś mi i dźwięki i liter alfabet
w którym mogę myśleć i wyrażać słowa
Matka, brat, przyjaciel i blask, co oświetla
Drogę, którą chadza dusza kochanego
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
Mych stóp umęczonych ciągłe wędrowanie
Na nich przechodziłam miasta i kałuże
Plaże i pustynie, góry i doliny
I twoją ulicę, dom i twe podwórko
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me dió el corazón, que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
Dałeś mi to serce, które pierś porusza
Gdy patrzę na owoc ludzkiego rozumu
Gdy patrzę na dobro dalekie od złego
Gdy patrzę w głębinę twoich jasnych oczu
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes, que es el mismo canto
Y el canto de todos, que es mi propio canto
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle
Dałeś mi uśmiechy i chwile ze łzami
W ten sposób odróżniam radość od cierpienia
Te dwa materiały, z których tkam swe pieśni
I pieśń, co jest wasza, jest tą samą pieśnią
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.I pieśń, co jest wszystkich, jest mą własną pieśnią
Dziękuję ci życie, że mi dałeś tyle


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org