Language   

Zombie

Cranberries
Back to the song page with all the versions


OriginalVIETNAMITA / VIETNAMESE
ZOMBIETHÂY MA
Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the violence caused such silence,
Who are we mistaken?
Một sinh mạng lại gục xuống
Một đứa trẻ lại bắt đầu bước vào cuộc chiến
Và bạo lực đã làm nên sự im lặng này
Ai trong chúng ta đã phạm phải sai lầm ?
But you see, it's not me, it's not my family.
In your head, in your head they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying...
Nhưng bạn thấy đấy, không phải tôi
Cũng không phải gia đình tôi
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ đang đánh nhau
Với xe tăng, với bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn
Họ đang gào khóc
In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou...
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn là những gì ?
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Another mother's breakin',
Heart is taking over.
When the vi'lence causes silence,
We must be mistaken.
Một người mẹ nào đó đang suy sụp
Trái tim đã quá sức chịu đựng
Khi bạo lực gây nên sự im lặng đáng sợ
Chắc chắn chúng ta đã phạm sai lầm
It's the same old theme since 1916.
In your head, in your head they're still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying...
Cũng như chuyện trong quá khứ từ năm 1916
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ vẫn đang đánh nhau
Với xe tăng , bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Họ đang chết dần đi
In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a...
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Cái gì trong tâm trí, trong tâm trí bạn ?
Chính là những thây ma, thây ma, thây ma
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey-oh, yeah, yeah, yeah


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org