Langue   

Francesco Guccini: La Locomotiva

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Page de la chanson avec toutes les versions


ESPERANTO [1] - Revolt Songs
H ATMAMAΞALA LOKOMOTIVO
  
Δεν ξέρω πως ήταν, ούτε πως τον λέγανεMi ne scias kian vizaĝon li havis, nek eĉ kiel li nomiĝis,
με ποια φωνή μιλούσε, με ποια φωνή τραγουδούσεper kia voĉo li parolis, per kia voĉo krome li kantis,
πόσα χρόνια είχε δει να περάσουν, τι χρώμα ήταν τα μαλλιά του,kiom da jaroin li tiam estis vidinta, je kiu koloro liaj haroj,
αλλά στο νου μου έχω την εικόνα του,sed en la fantazio mi havas lian bildon,
οι ήρωες είναι όλοι νέοι και όμορφοιherooj estas ĉiuj junaj kaj belaj,
οι ήρωες είναι όλοι νέοι και όμορφοιherooj estas ĉiuj junaj kaj belaj,
οι ήρωες είναι όλοι νέοι και όμορφοι.herooj estas ĉiuj junaj kaj belaj.
  
Γνωρίζω όμως την εποχή των γεγονότων, ποια ήταν η δουλεία του:Mi tamen konas la epokon de la okazoj, kiu estis lia okupo:
τα πρώτα χρόνια του αιώνα, μηχανοδηγός, σιδηροδρομικόςunuaj jaroj de la jarcento, lokomotivestro, fervojisto,
την εποχή που ξεκίνησε ο ιερός πόλεμος των κουρελιάρηδωνepoko dum kiu oni komencis la sanktan militon de la ĉifonuloj,
φαινόταν και το τραίνο ένας μύθος της εξέλιξηςaspektis ankaŭ la trajno kiel progresmito
που σφεντόνιζε πάνω στις ηπείρουςĵetita trans la kontinentojn,
που σφεντόνιζε πάνω στις ηπείρουςĵetita trans la kontinentojn,
που σφεντόνιζε πάνω στις ηπείρους.ĵetita trans la kontinentojn.
  
Και η ατμάμαξα έμοιαζε με παράξενο τέραςKaj la lokomotivo ŝajnis esti stranga monstro,
που ο άνθρωπος διαφέντευε με τη σκέψη και με το χέριkiun homo regis per la penso kaj per la mano,
με ένα βρυχηθμό άφηνε πίσω της αποστάσεις που φαινόταν ακαταμέτρητεςmuĝinte ĝi malantaŭen postlasis distancojn kiuj ŝajnis senfinaj,
θα έλεγες ότι είχε μέσα της μια τρομερή δύναμη,ŝajnis ke ĝi entenas teruran potencon,
την ίδια δύναμη με τη δυναμίτηla saman forton ol la dinamito,
την ίδια δύναμη με τη δυναμίτηla saman forton ol la dinamito,
την ίδια δύναμη με τη δυναμίτη.la saman forton ol la dinamito.
  
Μα μια άλλη μεγάλη δύναμη άνοιγε τότε τα φτερά τηςSed alia granda forto etendis tiam siajn flugiloin,
λόγια που έλεγαν: “όλοι οι άνθρωποι είναι ίσιοι”vortoj dirantaj ke homoj estas ĉiuj egalaj",
και κατά των βασιλιάδων και των τύραννων έσκαζε στη ζωήkaj kontraŭ reĝoj kaj tiranoj eksplodis en la strato
η βόμβα των προλετάριων, και φώτιζε τον αέραla proleta bombo, kaj lumigis la aeron
ο πυρσός της αναρχίαςla torĉo de la anarkio,
ο πυρσός της αναρχίαςla torĉo de la anarkio,
ο πυρσός της αναρχίας !la torĉo de la anarkio.
  
Ένα τραίνο κάθε μέρα περνούσε από τον σταθμό τουTrajno ĉiutage transpasis lian stacidomon,
ένα τρένο πολυτελείας, με μακρινό προορισμόlukstrajno, malproksimen direktiĝanta,
έβλεπε τιμημένους ανθρώπους, σκεπτόταν στα βελούδινα, τα χρυσαφικάli vidis homojn respektatajn, li pensis pri tiuj veluroj, pri la oraĵoj,
σκεπτόταν στη φτωχή μέρα του κόσμου γύρω του,li pensis pri la malabunda tago de sia popolo ĉirkaŭe,
σκεπτόταν σε ένα τραίνο γεμάτο άρχοντεςli pensis pri trajno plena de gesinjoroj,
σκεπτόταν σε ένα τραίνο γεμάτο άρχοντεςli pensis pri trajno plena de gesinjoroj,
σκεπτόταν σε ένα τραίνο γεμάτο άρχοντεςli pensis pri trajno plena de gesinjoroj.
  
Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί την πήρε την απόφασηMi ne scias kio okazis, kial li decidis,
ίσως ένας αταβιστικός θυμός, γενιές χωρίς όνομαverŝajne antikva furiozo, sennomaj generacioj
που ούρλιαζαν για την εκδίκηση, του τύφλωσαν τη καρδιάkiuj kriegis venĝon, blindigis lian koron,
ξέχασε το έλεος, λησμόνησε την καλοσύνη τουli forgesis la kompaton, li forgesis sian bonecon,
η βόμβα του η ατμομηχανήlia bombo estis la vapormaŝino,
η βόμβα του η ατμομηχανήlia bombo estis la vapormaŝino,
η βόμβα του η ατμομηχανή.lia bombo estis la vapormaŝino.
  
Και στη σιδηροδρομική γραμμή στεκόταν η ατμάμαξαKaj sur la trako staris la lokomotivo,
η παλλόμενη μηχανή φαινόταν ζωντανό πράγμαla maŝino pulsanta ŝajnis vivantaĵo,
έμοιαζε με νεαρό πουλάρι που ελεύθερο από το χαλινάριĝi ŝajnis juna ĉevalido kiu, tuj kiam oni liberigas la bremson,
δάγκωνε την σιδηροτροχιά με ατσάλινα μυςmordas la relon per muskoloj ŝtalaj,
με τυφλή δύναμη σαν την αστραπήper blinda fulmforto,
με τυφλή δύναμη σαν την αστραπήper blinda fulmforto,
με τυφλή δύναμη σαν την αστραπήper blinda fulmforto.
  
Και μια μέρα σαν τις άλλες, ίσως με μεγαλύτερη οργή μέσα τουKaj iun tagon kiel aliaj, sed eble kun plia kolero en sia korpo,
σκέφτηκε ότι ήταν σε θέση να επανορθώσει κάποια αδικίαli pensis ke li havas la manieron ripari kelkajn maljustaĵojn,
ανέβηκε στο τέρας που κοιμόταν, προσπάθησε να διώξει τον φόβο τουli suriris la muĝantan monstron, li strebis forpuŝi sian timon
και πριν σκεφτεί τι ετοιμαζόταν να κάνειkaj antaŭ ol li pripensas pri kion li estas faranta,
το τέρας καταβρόχθιζε την πεδιάδαla monstro ekformanĝadis la ebenaĵon,
το τέρας καταβρόχθιζε την πεδιάδαla monstro ekformanĝadis la ebenaĵon,
το τέρας καταβρόχθιζε την πεδιάδα.la monstro ekformanĝadis la ebenaĵon.
  
Έτρεχε ανήξερο το άλλο το τραίνο, θα έλεγες χωρίς βιασύνηKuradis la alia trajno senscie, kvazaŭ senhaste,
κανείς δεν φανταζόταν ότι έτρεχε προς την εκδίκησηneniu imagis aliri al la venĝo,
αλλά στο σταθμό της Μπολόνια έφτασε το νέο σαν αστραπήsed ĉe la stacidomo de Bononjo alvenis la novaĵo kiel fulmo:
“έκτατη ανάγκη, ενεργείστε επειγόντωςKriznovaĵo, vi agu urĝe,
ένας παλαβός χίμισε κατά το τραίνοfrenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon,
ένας παλαβός χίμισε κατά το τραίνοfrenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon,
ένας παλαβός χίμισε κατά το τραίνο. ”frenezulo sin ĵetis kontraŭ la trajnon.
  
Και εν τω μεταξύ τρέχει τρέχει τρέχει η ατμάμαξαSed dumtempe kuras, kuras, kuras la lokomotivo,
και σφυρίζει ο ατμόςkaj fajfas la motoro, ĝi ŝajnas preskaŭ vivantaĵo
και είναι σαν να έλεγε στους κυρτούς αγρότες, το σφύριγμα που διαδίδεται στον αέρα:kaj ŝajnas diri al la kamparanoj kurbiĝintaj la fajfo etendiĝanta en aeron:
αδερφέ μη φοβάσαι, διότι εγώ τρέχω προς το καθήκον μουfrato, ne timu, ĉar mi kuras al mia devo,
ας θριαμβέψει η δικαιοσύνη των προλετάριωνtriumfu la proleta justeco,
ας θριαμβέψει η δικαιοσύνη των προλετάριωνtriumfu la proleta justeco,
ας θριαμβέψει η δικαιοσύνη των προλετάριων.triumfu la proleta justeco.
  
Και εν τω μεταξύ τρέχει τρέχει τρέχει πάντα πιο δυνατάDumtempe ĝi kuras kuras kuras pli kaj pli rapide
και τρέχει τρέχει τρέχει τρέχει προς τον θάνατοkaj ĝi kuras kuras kuras kuras al la morto
και τίποτε πια μπορεί να σταματήσει την τεράστια καταστρεπτική δύναμηkaj nenio jam povas reteni la grandegan forton detruigan,
περιμένει μόνο την σύγκρουση και να φτάσει μετά η κάπαli nur atendas la frakason kaj poste ke venu la mantelo
της Μεγάλης Κυρίας της Παρηγοριάςde la granda Konsolantino,
της Μεγάλης Κυρίας της Παρηγοριάςde la granda Konsolantino,
της Μεγάλης Κυρίας της Παρηγοριάς.de la granda Konsolantino.
  
Η ιστορία μας λεει πως τελείωσε η κούρσαLa historio rakontas kiel finis la kuro,
ένας κλειδούχος εξέτρεπε τη μηχανή σε αδιέξοδοla maŝino deviigita laŭ senelireja linio,
με τη τελευταία κτηνώδη κραυγή η μηχανή εξέβαλε πετρώματα και λάβαkun sia lasta besta kriego la maŝino elĵetis fajrerojn kaj lafon,
ανατινάχτηκε προς τον ουρανό, μετά ο καπνός τα περίβαλε όλα σαν πέπλο,ĝi eksplodis kontraŭ la ĉielon, poste la fumo etendis la vualon,
τον μάζεψαν που ανέπνεε ακόμαoni lin trovis ankoraŭ spirantan,
τον μάζεψαν που ανέπνεε ακόμαoni lin trovis ankoraŭ spirantan,
τον μάζεψαν που ανέπνεε ακόμα.oni lin trovis ankoraŭ spirantan.
  
Μα σε μας αρέσει να τον σκεφτούμε ενώ είναι πίσω στο κινητήραSed al ni plaĉas lin imagi ankoraŭ malantaŭ la motoro,
και τρέχει ταχύς με την ατμομηχανή τουdum li forkurigas la vapormaŝinon,
και να ακούσουμε ξανά μια μέρα το νέοkaj al ni alvenu denove iutage la novaĵo
μιας ατμάμαξα σαν ζωντανό πράγμαpri lokomotivo, kiel vivantaĵo,
που σφεντονίζει σαν βόμβα κατά της αδικίαςelĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco,
που σφεντονίζει σαν βόμβα κατά της αδικίαςelĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco,
που σφεντονίζει σαν βόμβα κατά της αδικίας.elĵetita bombmaniere kontraŭ la maljusteco!


Page de la chanson avec toutes les versions

Page principale CCG


hosted by inventati.org