Language   

Civil War

Guns N' Roses
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione ungherese da questa pagina
CIVIL WAR

"What we've got here is failure to communicate
Some men you just can't reach...
So, you get what we had here last week,
which is the way he wants it!
Well, he gets it!
N' I don't like it any more than you men."

Look at your young men fighting
Look at your women crying
Look at your young men dying
The way they've always done before
Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading

The way we've always done before
My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars

D'you wear a black armband
When they shot the man
Who said "Peace could last forever"
And in my first memories
They shot Kennedy
I went numb when I learned to see
So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all
That you can't trust freedom
When it's not in your hands
When everybody's fightin'
For their promised land

And
I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war

Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Look in the doubt we've wallowed
Look at the leaders we've followed
Look at the lies we've swallowed
And I don't want to hear no more

My hands are tied
For all I've seen has changed my mind
But still the wars go on as the years go by
With no love of God or human rights
'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
Who carry the cross of homicide
And history bears the scars of our civil wars

"We practice selective annihilation of mayors
and government officials
For example to create a vacuum
Then we fill that vacuum
As popular war advances
Peace is closer"

I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need your civil war
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need one more war
I don't need one more war
Whaz so civil 'bout war anyway
POLGÁRHÁBORÚ

"A közlés kudarca az ami itt velünk történt.
Néhány embert képtelenség elérni...
Megkapjátok, amit mi is a múlt héten
És ő épp így akarja!
Hát megkapja!
Én sem szeretem ezt jobban, mint ti!"

Nézzétek a harcoló fiaitokat
Nézzétek a zokogó asszonyaitokat
Nézzétek a haldokló fiaitokat
Mindig így csinálták

Nézzétek micsoda gyűlöletet ébresztünk
Nézzétek micsoda félelmet táplálunk
Nézzétek micsoda életet élünk
Mindig így csináltuk

A kezem gúzsba kötve
Csak úgy röpködnek a milliárdok
És a háborúk folytatódnak a beléjük oltott büszkeséggel
Isten szeretete és az emberi jog nevében
És mindezt véres kezek
Félresöprik, sz idő nem tud tiltakozni
Aztán elmossa a fajírtás
És a történelem elrejti a polgárháborúk hazugságait

Fekete karszalagot viselsz
Miközben lelövik az embert
Aki azt mondta: "A béke örök"
És a legelső emlékem
Hogy lelövik Kennedyt
És érzéktelenné váltam, amikor megértettem
Úgyhogy én sosem dőltem be Vietnámnak
Ott a washingtoni fal, hogy emlékeztessen mindannyiunkat
Hogy nem bízhatsz a szabadságban
Mikor nem a te kezedben van
Mikor mindenki az ő
Ígéretföldjükért harcol

És
Nekem nem kell a polgárháborútok
A gazdagot vastagítja, a szegényt betemeti
A hatalmatok vágya: katonákat kimérni
Egy ember-boltban
Nem újdonság
Nekem nem kell a polgárháborútok

Nézzétek a cipőt, amibe léptetek
Nézzétek a vért, amit elfolyatunk
Nézzétek a világot, amit pusztítunk
Mindig így csináltuk
Nézzétek, milyen kétségek közt hányódtunk
Nézzétek, milyen vezetőket követtünk
Nézzétek, milyen hazugságokat lenyeltünk
És én nem akarok hallani többet!

A kezem gúzsba kötve
Mert mindaz, amit láttam megváltoztatott
De a háborúk csak folynak ahogy az évek telnek
Isten szeretete és az emberi jogok nélkül
Mert ezeket az álmokat mind félresöpörték
A hipnotizáltak véres kezei
Akik sz emberölés keresztjét hordozzák
És a történelem magán viseli a polgárháborúink hegeit

"A polgármesterek és kormányhivatalnokok
Szelektív megsemmisítésével élünk
Például vákuumot hozunk létre
Aztán kitöltjük ezt a vákuumot
Ahogy a nép háborúja erősödik
A béke közelebb került"

Nekem nem kell a polgárháborútok
A gazdagot vastagítja, a szegényt betemeti
A hatalmatok vágya: katonákat kimérni
Egy ember-boltban
Nem újdonság
És nekem nem kell a polgárháborútok
Nekem nem kell a polgárháborútok
Nekem nem kell a polgárháborútok
A hatalmatok vágya: katonákat kimérni
Egy ember-boltban
Nem újdonság
Nekem nem kell a polgárháborútok
Nekem nem kell a polgárháborútok
Nekem nem kell a polgárháború
Ha mégoly polgári is, de azért mégiscsak háború


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org