Lingua   

Mio nonno partì per l'Ortigara

Chiara Riondino
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleMagyar nyelvre fordította Riccardo Venturi
MIO NONNO PARTÌ PER L'ORTIGARANAGYAPÁM ORTIGARÁRA
  
Mio nonno partì per l'Ortigara,Ortigarára nagyapám indult le
Diciannovenne, vestito da Alpino19-éves katonaruhában
E si spararono dalle trincee,s a lövészároktól lőttek egymásra
Contadino su contadino.paraszt parasztra.
  
E li mandarono all'assalto un giornoS egynapon támadásra
Sotto il fuoco dell'artiglieriaágyútűzben vezényelték
Che doveva spazzare viahogy lerombolják azokat
I maledetti reticolati;az átkos drótsövényeket,
  
Ma avevano sbagliato misuraDe a számitásuk téves volt.
Ed i trecento Alpini arrivati,Háromszáz katona közül
Di trecento tornarono in trentaéletben maradt harminc
Dopo una notte nella neveegy éj után a hózivatarban.
E nemmeno gli dissero grazie,És mégsem köszönték meg,
Nemmeno una licenza breve.mégsem két nap szabadságot
  
Così la guerra fu vinta, dissero;A háborút nyerték meg, ugye,
Pare la vinsero gli italianiúgy látszik, megnyerték az olaszok.
E mio nonno con gli altri partìÉs nagyapám a másokkal tért haza
In quell'inverno di freddo e di fameAbban a fagyos éhségtélben
  
Però la patria non fu avaraDe a Haza nem volt fukar
Quando depose il suo fucileamikor letette a fegyverét
Perché il ministro gli consegnavamert a miniszter adott neki
Un assegno da mille lire.ezer lírás csekket.
  
E nel treno del ritornoS amikor hazatérve a vonaton
Gli occhi inseguivano un sogno in voloábrándokat kergetett a szeme:
Con mille lire ti puoi comprareEzer lírával vásárolhatod
Tutta la piana di Granaiolo.az egész Granaioloi síkságot.
  
E dopo mise su famiglia,Saját családot alapított meg,
Ma l'assegno non arrivò,de a csekk nem érkezett,
Poi una guerra anche peggioreaztán egy még roszzabb háború
L'assegno lo dimenticò.a csekket felejtette el.
  
E lenti passano ancora gli anniLassan lassan repülnek az évek
Tra il grano biondo ed il vignetoa szőke búza s a szőlő közt,
E muore un figlio che ha trent'annimeghal egyik 30-éves fia,
E vede crescere i nipotinézi az unokai növekedését,
  
E vede crescere i bambiniNézi a gyermekek növekedését
Mentre si sente d'invecchiare,mialatt érzi, hogy öregszik.
Son diventati cittadini,A városban most laknak,
Che ogni tanto lo vanno a trovare.olykor meglátogatják.
  
E lui prepara il vino nuovoS ő az új bort keszíti
Da portar via per la famiglia,az egész családjáért,
Una gallina e dieci uovaegy tyúkot és tíz tojást,
E dopo gioca con mia figlia.aztán játszik a kislányommal.
  
E un giorno arriva il telegramma,Egynapon érkezik a távirat,
Per ogni cosa il suo momento:mindent a maga idejében:
Con cinquant'anni di ritardoötven évés késéssel
Hanno deciso il pagamento.a fizetést határozták el.
  
E nel Teatro ComunaleÉs a Városi Színházba
Li han tutti quanti convocati:mindnyájukat összehívták,
"Ragazzi del Novantanove"azokat a már a hetvenen túli
A settant'anni già suonati.“99-ben született fiúkat”.
  
Ai combattenti per l'ItaliaOlaszország hőseit
Fra le fanfare e le bandierebandák és zászlók között
Gli han regalato una medaglia,aranyéremmel tüntették ki:
Han fatto il nonno cavaliere!nagyapát üttek lovaggá!
  
E delle vecchie mille lireDe a régi ezer líra közül
Gliene hanno date novecentocsak adták neki kilencszázat
Per via d'alcune trattenutebizonyos levonások
E i bolli di regolamento.és az okmánybélyegek miatt.
  
Disse alla moglie la notiziaFeleségének, nevetve,
Mentre rideva a raccontarlo,nagyapám a hírt mondta:
"'E m'hanno fatto cavaliere, eh“Most lovag vagyok,
Sì, ma 'un m'han dato i' cavallo."igen, de lovam nincs.”
  
Mio nonno partì per l'OrtigaraOrtigarára nagyapám indult le
Diciannovenne, vestito da Alpino19-éves katonaruhában
E si spararono dalle trincee,s a lövészároktól lőttek egymásra
Contadino su contadino.paraszt parasztra.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org