Lingua   

Blowin' in the Wind

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleCATALANO / CATALAN [2 - Bards del Sigle XX]
BLOWIN' IN THE WINDBUFANT EN EL VENT
  
How many roads must a man walk downQuants camins ha de caminar un home
Before you call him a man?abans que li digueu home?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sailQuantes mars ha de solcar la coloma blanca
Before she sleeps in the sand?abans que descansi a la sorra?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls flySí, i quant de temps han de volar les bales de canó
Before they're forever banned?abans que siguin prohibides per sempre?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,La resposta, amic meu, està bufant en el vent,
The answer is blowin' in the wind.la resposta està bufant en el vent.
  
How many times must a man look upSí, i quant de temps un home ha de mirar cap amunt
Before he can see the sky?abans no pugui veure el cel?
Yes, 'n' how many ears must one man haveSí, i quantes oïdes ha de tenir un home
Before he can hear people cry?per tal que pugui escoltar cridar a la gent?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knowsSí, i quantes morts s'acceptaran, fins que sàpiga
That too many people have died?que ja ha mort massa gent?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,La resposta, amic meu, està bufant en el vent,
The answer is blowin' in the wind.la resposta està bufant en el vent.
  
How many years can a mountain existSí, i quants anys pot existir una muntanya
Before it's washed to the sea?abans de ser banyada pel mar?
Yes, 'n' how many years can some people existSí, i quants anys es permet viure a alguns
Before they're allowed to be free?abans que se'ls concedeixi de ser lliures?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,Sí, i quant de temps pot un home tombar el cap
Pretending he just doesn't see?i fingir exactament allò que no veu?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,La resposta, amic meu, està bufant en el vent,
The answer is blowin' in the wind.la resposta està bufant en el vent.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org