Lingua   

Blowin' in the Wind

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginalePOLACCO / POLISH [1 - Wojciech Mann]
BLOWIN' IN THE WINDODPOWIEDŹ ZNA WIATR
  
How many roads must a man walk downIle dróg musi człowiek przejść,
Before you call him a man?Zanim nazwiesz go człowiekiem?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sailA ile mórz musi przebyć biały gołąb,
Before she sleeps in the sand?Zanim zaśnie na piasku?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls flyA ile pocisków armatnich trzeba wystrzelić,
Before they're forever banned?Zanim na zawsze nie zostaną zakazane?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpowiedź, przyjacielu, niesie wiatr,
The answer is blowin' in the wind.Odpowiedź zna wiatr.
  
How many times must a man look upIle razy musi człowiek wznieść wzrok,
Before he can see the sky?Zanim ujrzy niebo?
Yes, 'n' how many ears must one man haveA ile uszu musi człowiek mieć,
Before he can hear people cry?Zanim usłyszy ludzki płacz?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knowsA ile potrzeba śmierci, by uznać,
That too many people have died?Że zbyt wielu ludzi umarło?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpowiedź, przyjacielu, niesie wiatr,
The answer is blowin' in the wind.Odpowiedź zna wiatr.
  
How many years can a mountain existIle lat może trwać góra,
Before it's washed to the sea?Zanim pochłonie ją morze?
Yes, 'n' how many years can some people existIle lat żyć muszą ludzie,
Before they're allowed to be free?Zanim doczekają wolności?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,A ile razy trzeba odwracać głowę,
Pretending he just doesn't see?Udając, że się nie widzi?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpowiedź, przyjacielu, niesie wiatr
The answer is blowin' in the wind.Odpowiedź zna wiatr.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org