Lingua   

Blowin' in the Wind

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


MALTESE / MALTESE [Joseph Cannizzaro]
ОДГОВОРОТ СО ВЕТРОТ СЕ НОСИ

Колку ли патишта човек мора да помине,
пред да го наречат човек?
Гулабите над колку вода да прелетаат,
за да ги свијат крилјата од умор?
Колку ли пати ќе треба да летаат проектили,
за да бидат забранети во целиот свет?
Одговорот со ветрот се носи,
со ветрот, пријателе, лета.

Колку пати ќе треба да кренеш очи,
за да го видиш небото горе?
Колку пара уши на човекот му се потребни
за плачот на болката да го чуе во просторот?
Колку пати кога смртта ќе ја сретнеш, ќе знаеш
дека гинат многу луѓе во светот?
Одговорот со ветрот се носи,
со ветрот, пријателе, лета.

Колку години може да постои планината
пред да биде поплавена од океанот?
Колку пати намерно човекот врти глава,
преправајќи се едноставно дека не гледа?
Колку ли време невините ќе чекаат
слобода да добијат сон?
Одговорот со ветрот се носи,
со ветрот, пријателе, лета.

ODGOVOROT SO VETROT SE NOSI

Kolku li patišta čovek mora da pomine,
pred da go narečat čovek?
Gulabite nad kolku voda da preletaat,
za da gi svijat kriljata od umor?
Kolku li lati ќe treba da letaat proektili,
za da bidat zabraneti vo celiot svet?
Odgovorot so vetrot se nosi,
so vetrot, prijatele, leta.

Kolku pati ќe treba da kreneš oči,
za da go vidiš neboto gore?
Kolku para uši na čovekot mu se potrebni
za plačot na bolkata da go čue vo prostorot?
Kolku pati koga smrtta ќe ja sretneš, ќe znaeš
deka ginat mnogu luǵe vo svetot?
Odgovorot so vetrot se nosi,
so vetrot, prijatelet, leta.

Kolku godini može da postoi planinata
pred da bide poplavena od okeanot?
Kolku pati namerno čovekot vrti glava,
prepravajќi se ednostavno deka ne gleda?
Kolku li vreme nevinite ќe čekaat
sloboda da dobijat son?
Odgovorot so vetrot se nosi,
so vetrot, prijatele, leta.
IT-TWEĠIBA HIJA DAQQA FIL-RIĦ

Toroq kemm trid raġel timxi isfel
Qabel ma inti jsejjaħ lilu raġel?
Ibħra f'kemm għandhom bajda gamiema isalpaw
Qabel ma hi ikun sospiż fir-ramel?
Iva, u kif ħafna drabi għandha l-blalen kanun jtajru
Qabel ma huma qed pprojbiti għal dejjem?
It-tweġiba, ħabib tiegħi, hija daqqa fil-riħ
It-tweġiba hija daqqa fil-riħ.

Iva, u snin f'kemm jistgħu a tal-muntanja jeżistu
Qabel ma huwa maħsul lill-baħar?
Iva, u snin f'kemm jistgħu xi nies jeżistu
Qabel ma huma qed jitħallew ikunu ħielsa?
Iva, u drabi f'kemm jistgħu raġel ixgħel ras tiegħu
U tippretendi li hu eżatt ma tissodisfax ara?
It-tweġiba, ħabib tiegħi, hija daqqa fil-riħ
It-tweġiba hija daqqa fil-riħ.

Iva, u kif ħafna drabi għandha raġel tfittex
Qabel ma huwa jkun jista jara l-ajru uniku?
Iva, u f'kemm widnejn għandu bniedem wieħed jkollu
Qabel ma hu tista ' tisma ' nies tibki?
Iva, u f'kemm imwiet se jkun jieħdu 'till dan ikun jaf
Li hemm wisq nies mietu?
It-tweġiba, ħabib tiegħi, hija daqqa fil-riħ
It-tweġiba hija daqqa fil-riħ.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org