Lingua   

Blowin' in the Wind

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleSLOVACCO / SLOVAK
BLOWIN' IN THE WINDODPOVEĎ VANIE VO VETRE
  
How many roads must a man walk downKoľko ciest musí človek prejsť,
Before you call him a man?aby sa stal clovekom?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sailÁno, a koľko morí musí biela holubica preplávať,
Before she sleeps in the sand?aby zaspala na pláži?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls flyÁno, a koľkokrát musia lietať kanónové gule,
Before they're forever banned?aby boli navždy zakázané?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpoveď, môj priateľ, vanie vo vetre,
The answer is blowin' in the wind.odpoveď vanie vo vetre.
  
How many times must a man look upKoľkokrát musí človek pozrieť hore,
Before he can see the sky?aby uvidel oblohu?
Yes, 'n' how many ears must one man haveÁno, a koľko uší musí jeden človek mať,
Before he can hear people cry?aby počul ľudí plakať?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knowsÁno, a koľko smrtí sa musí stať, aby zistil,
That too many people have died?že príliš veľa ľudí zomrelo?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpoveď, môj priateľ, vanie vo vetre,
The answer is blowin' in the wind.odpoveď vanie vo vetre.
  
How many years can a mountain existKoľko rokov môžu hory existovať,
Before it's washed to the sea?kým ich obmyje more?
Yes, 'n' how many years can some people existÁno, a koľko rokov môžu niektorí ľudia existovať,
Before they're allowed to be free?kým sa stanú slobodnými?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,Áno, a koľkokrát človek otočí hlavu,
Pretending he just doesn't see?predstierac, že nič nevidí?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,Odpoveď, môj priateľ, vanie vo vetre,
The answer is blowin' in the wind.odpoveď vanie vo vetre.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org