Lingua   

Blowin' in the Wind

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVIETNAMITA / VIETNAMESE [Lê Đức Thịnh]
BLOWIN' IN THE WINDCUỐN TRONG CƠN GIÓ
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.
Bao nhiêu chặng đường ta phải qua
trước khi được gọi là người ?
Bao nhiêu đại đương bồ câu sải cánh
trước khi được ngủ trên cát?
Bao nhiêu lần đạn pháo bay ra
trước khi chúng mãi im tiếng?
Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.
How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.
Bao nhiêu năm núi đồi hiện tồn
trước khi ngập vào biển sâu?
Bao nhiêu năm con người tại thế
Trước khi được hưởng tự do?
Bao nhiêu lần ta quay đầu nhìn lại
rồi vờ ngoảnh mặt làm ngơ ?
Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.
How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.
Bao nhiêu lần ta phải ngước nhìn
trước khi có thể thấy bầu trời?
Bao nhiêu lỗ tai ta cần có
trước khi nghe tiếng khóc loài người?
Bao nhiêu cái chết ta phải đón nhận
để thấy quá nhiều kẻ đã hy sinh ?
Bạn ơi, câu trả lời cuốn trong gió
Câu trả lời gió cuốn bay đi.
Câu trả lời gió cuốn bay đi.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org