Μαρία Δημητριάδη - 1922 (Στους χρόνους της καταστροφής)